Κουβέρτες 225X240 Studio Wenge by Guy Laroche

45.00

ΑΠΟΣΤΟΛΗ: 4-10 εργάσιμες μέρες

Κωδικός προϊόντος: 531232_1_592 Κατηγορίες: , , Ετικέτα:
Toggle Globals Profiler (827 ms) SQL (280 queries in 112.00 ms) Templates Errors (1) Close
$_GET = array (
);

$_POST = array (
);

$_COOKIE = array (
 'PHPSESSID' => 'dcab4d2d7d0fca45ec0b27dacced26c6',
);

$_SESSION = array (
 't_npcnt' => 8,
 't_fpcnt' => 0,
);

$_SERVER = array (
 'SERVER_SOFTWARE' => 'LiteSpeed',
 'REQUEST_URI' => '/product/%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%B5%CF%82-225x240-studio-wenge-by-guy-laroche/',
 'PATH' => '/bin:/usr/bin:/usr/local/bin',
 'HTTP_ACCEPT' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
 'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'gzip,deflate,br',
 'HTTP_CONNECTION' => 'keep-alive',
 'HTTP_COOKIE' => 'PHPSESSID=dcab4d2d7d0fca45ec0b27dacced26c6',
 'HTTP_HOST' => 'www.pandorabox.gr',
 'HTTP_USER_AGENT' => 'Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)',
 'HTTP_FROM' => 'googlebot(at)googlebot.com',
 'DOCUMENT_ROOT' => '/home/pandorabox/public_html',
 'REMOTE_ADDR' => '66.249.65.158',
 'REMOTE_PORT' => '41940',
 'SERVER_ADDR' => '38.107.221.7',
 'SERVER_NAME' => 'www.pandorabox.gr',
 'SERVER_ADMIN' => 'webmaster@pandorabox.gr',
 'SERVER_PORT' => '443',
 'REDIRECT_URL' => '/product/κουβέρτες-225x240-studio-wenge-by-guy-laroche/',
 'HTTPS' => 'on',
 'W3TC_SSL' => '_ssl',
 'W3TC_ENC' => '_gzip',
 'REDIRECT_STATUS' => '200',
 'SSL_PROTOCOL' => 'TLSv1.2',
 'SSL_CIPHER' => 'ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305',
 'SSL_CIPHER_USEKEYSIZE' => '256',
 'SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE' => '256',
 'SCRIPT_FILENAME' => '/home/pandorabox/public_html/index.php',
 'QUERY_STRING' => '',
 'SCRIPT_URI' => 'https://www.pandorabox.gr/product/κουβέρτες-225x240-studio-wenge-by-guy-laroche/',
 'SCRIPT_URL' => '/product/κουβέρτες-225x240-studio-wenge-by-guy-laroche/',
 'SCRIPT_NAME' => '/index.php',
 'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
 'REQUEST_METHOD' => 'GET',
 'X-LSCACHE' => 'on',
 'PHP_SELF' => '/index.php',
 'REQUEST_TIME_FLOAT' => '1526899471.7576',
 'REQUEST_TIME' => '1526899471',
 'argv' => 
 array (
 ),
 'argc' => '0',
);

Profiler Started 0.0000 ms 3941 kB
Profiler Stopped 827.0950 ms 24659 kB
0.2201
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'backwpup_cfg_hash' 
LIMIT 1
0.2589
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'uninstall_plugins' 
LIMIT 1
0.3219
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_timeout_jetpack_idc_allowed' 
LIMIT 1
0.1268
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_jetpack_idc_allowed' 
LIMIT 1
0.1161
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'jetpack_sync_error_idc' 
LIMIT 1
0.1690
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'jetpack_edit_links_calypso_redirect' 
LIMIT 1
0.1302
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'PO_disable_compat_notices' 
LIMIT 1
0.3111
SELECT options 
FROM QIq01W_pmxi_imports 
WHERE id = 0
0.1509
SELECT option_name, option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_wpallimport_session_new_'
0.3278
SELECT autoload 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'wc_gateway_ppce_bootstrap_warning_message'
0.1180
SELECT autoload 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'wc_gateway_ppce_prompt_to_connect'
0.1760
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'backwpup_version' 
LIMIT 1
0.1278
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'backwpup_cfg_showadminbar' 
LIMIT 1
0.1340
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'inpsyde-phone-consent-given-BackWPup' 
LIMIT 1
0.3550
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'woocommerce_lock_down_admin' 
LIMIT 1
0.3340
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'ga_id' 
LIMIT 1
0.1190
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'ga_Dname' 
LIMIT 1
0.1118
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'ga_ST' 
LIMIT 1
0.1121
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'ga_eeT' 
LIMIT 1
0.1101
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'ga_gUser' 
LIMIT 1
0.1099
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'ga_imTh' 
LIMIT 1
0.1841
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'woocommerce_tax_display_cart' 
LIMIT 1
0.1419
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'mailchimp_woocommerce_db_mailchimp_carts' 
LIMIT 1
0.4570
SELECT QIq01W_posts.ID 
FROM QIq01W_posts 
WHERE 1=1 
AND QIq01W_posts.post_type = 'sidebar' 
AND ((QIq01W_posts.post_status = 'publish')) 
ORDER BY QIq01W_posts.post_date DESC 
LIMIT 0, 200
0.1781
SELECT QIq01W_posts.* 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID IN (1616)
0.2041
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (1616) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1931
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_timeout_jetpack_file_data_6.1' 
LIMIT 1
0.1969
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_jetpack_file_data_6.1' 
LIMIT 1
0.3300
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_timeout_wpcom_social_media_icons_widget::is_active' 
LIMIT 1
0.1309
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_wpcom_social_media_icons_widget::is_active' 
LIMIT 1
0.3030
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25 
LIMIT 1
0.2930
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_site_transient_timeout_PO_delete_missing_posts' 
LIMIT 1
0.1299
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_site_transient_PO_delete_missing_posts' 
LIMIT 1
0.1309
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'active_sitewide_plugins' 
LIMIT 1
0.1621
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'ubermenu_menus' 
LIMIT 1
0.1528
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'woocommerce_thumbnail_image_width' 
LIMIT 1
0.6890
SELECT QIq01W_posts.* 
FROM QIq01W_posts 
WHERE 1=1 
AND QIq01W_posts.post_name = '%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%cf%84%ce%b5%cf%82-225x240-studio-wenge-by-guy-laroche' 
AND QIq01W_posts.post_type = 'product' 
ORDER BY QIq01W_posts.post_date DESC
1.1590
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pwb-brand', 'product_type', 'product_visibility', 'product_cat', 'product_tag', 'product_shipping_class', 'pa_brand', 'pa_color', 'pa_material', 'pa_size') 
AND tr.object_id IN (5092) 
GROUP BY t.term_id, tr.object_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.3331
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (5092) 
ORDER BY meta_id ASC
0.7460
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (5092) 
ORDER BY t.name ASC
0.5262
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') 
AND tr.object_id IN (5092) 
ORDER BY t.name ASC
0.3231
SELECT * 
FROM QIq01W_users 
WHERE ID = '1'
0.4900
SELECT user_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_usermeta 
WHERE user_id IN (1) 
ORDER BY umeta_id ASC
0.2720
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 5093 
LIMIT 1
0.2241
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (5093) 
ORDER BY meta_id ASC
0.3572
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 26 
LIMIT 1
0.1631
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'woocommerce_review_rating_required' 
LIMIT 1
0.1340
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'can_compress_scripts' 
LIMIT 1
0.1571
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_timeout__ubermenu_generated_styles' 
LIMIT 1
0.1261
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient__ubermenu_generated_styles' 
LIMIT 1
0.3870
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 716 
LIMIT 1
0.2589
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (716) 
ORDER BY meta_id ASC
0.3090
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'woocommerce_demo_store' 
LIMIT 1
0.7319
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('featured_item_category') 
AND tr.object_id IN (5092) 
ORDER BY t.name ASC
0.4861
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('featured_item_tag') 
AND tr.object_id IN (5092) 
ORDER BY t.name ASC
0.3521
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 28 
LIMIT 1
0.2651
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_ubermenu_menu_item_settings_defaults' 
LIMIT 1
0.3481
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
WHERE t.term_id = 1092
0.2449
SELECT tr.object_id 
FROM QIq01W_term_relationships AS tr 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('nav_menu') 
AND tt.term_id IN ('1092') 
ORDER BY tr.object_id ASC
0.4489
SELECT QIq01W_posts.* 
FROM QIq01W_posts 
WHERE 1=1 
AND QIq01W_posts.ID IN (30364,30365,30366,30367,30373,30384,31044,31045,31046,31049,31050,31051,31052,31053,31054) 
AND QIq01W_posts.post_type = 'nav_menu_item' 
AND ((QIq01W_posts.post_status = 'publish')) 
ORDER BY QIq01W_posts.menu_order ASC
0.7081
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (30366,31050,31052,31051,30365,30373,31049,30364,30384,30367,31053,31054,31046,31044,31045) 
ORDER BY meta_id ASC
1.1780
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND t.term_id IN ( 232,746,238,461,64,213,233,751,239,229,893 ) 
AND tt.count > 0 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.3531
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (232,64,213,233,746,751,461,229,893,238,239) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1709
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_timeout_wc_term_counts' 
LIMIT 1
0.1500
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_wc_term_counts' 
LIMIT 1
0.3150
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
WHERE t.term_id = 226
0.1779
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
WHERE t.term_id = 225
0.4420
SELECT t.term_id, tt.parent, tt.count, tt.taxonomy 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('pwb-brand') 
AND tr.object_id IN (5092) 
ORDER BY t.name ASC
0.1719
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (525) 
ORDER BY meta_id ASC
0.8490
SELECT t.term_id, tt.parent, tt.count, tt.taxonomy, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tr.object_id IN (5092) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.2329
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (222,214) 
ORDER BY meta_id ASC
1.3831
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tt.parent = '64' 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.3021
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (65,67,66,632) 
ORDER BY meta_id ASC
1.6940
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tt.parent = '65' 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.4840
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (1023,43,68,150,681,47,679,618,675,622,174,63,664,661,657,178) 
ORDER BY meta_id ASC
1.6510
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tt.parent = '67' 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.3700
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (156,148,154,158,168,139,161,172,183) 
ORDER BY meta_id ASC
1.5349
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tt.parent = '66' 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.3321
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (146,152,1059,170,166,20,819,163,176,181) 
ORDER BY meta_id ASC
1.4329
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tt.parent = '632' 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.1678
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (633) 
ORDER BY meta_id ASC
1.1470
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tt.parent = '213' 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.2501
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (728,225,558,711,878) 
ORDER BY meta_id ASC
1.0931
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tr.object_id IN (5092) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name DESC
0.2930
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'woocommerce_catalog_columns' 
LIMIT 1
0.9179
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('pwb-brand') 
AND tr.object_id IN (5092) 
ORDER BY t.name ASC
0.2520
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (3,201,522,252,72,75) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1719
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25300 
LIMIT 1
0.1738
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (25300) 
ORDER BY meta_id ASC
0.2980
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'woocommerce_flat_rate_settings' 
LIMIT 1
0.1240
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'woocommerce_free_shipping_settings' 
LIMIT 1
0.1221
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'woocommerce_international_delivery_settings' 
LIMIT 1
0.1192
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'woocommerce_local_delivery_settings' 
LIMIT 1
0.1190
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'woocommerce_local_pickup_settings' 
LIMIT 1
0.6311
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_shipping_class') 
ORDER BY t.name ASC
0.1602
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'woocommerce_flexible_shipping_settings' 
LIMIT 1
0.2570
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_timeout_wc_shipping_method_count_1_1526390714' 
LIMIT 1
0.1459
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_wc_shipping_method_count_1_1526390714' 
LIMIT 1
0.1462
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'structured_data_fix' 
LIMIT 1
0.7660
SELECT QIq01W_posts.ID 
FROM QIq01W_posts 
INNER JOIN QIq01W_postmeta ON ( QIq01W_posts.ID = QIq01W_postmeta.post_id ) 
INNER JOIN QIq01W_postmeta AS mt1 ON ( QIq01W_posts.ID = mt1.post_id ) 
WHERE 1=1 
AND ( ( QIq01W_postmeta.meta_key = '_sidebar_to_replace' 
AND QIq01W_postmeta.meta_value != '' ) 
AND ( mt1.meta_key = '_condition' 
AND mt1.meta_value IN ('post-5092','in-term-201','in-term-214','in-term-222','in-term-213','wc-product','post-5092','product','post-type-product','single','singular') ) ) 
AND QIq01W_posts.post_type = 'sidebar' 
AND ((QIq01W_posts.post_status = 'publish')) 
GROUP BY QIq01W_posts.ID 
ORDER BY QIq01W_posts.post_date DESC 
LIMIT 0, 200
0.3791
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_brand') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_brand') 
AND t.term_id IN ( 522 ) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.2799
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_color') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_color') 
AND t.term_id IN ( 252 ) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.2761
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_size') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_size') 
AND t.term_id IN ( 75 ) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.2551
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_material') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_material') 
AND t.term_id IN ( 72 ) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.1509
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_timeout_wc_related_5092' 
LIMIT 1
0.1349
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_wc_related_5092' 
LIMIT 1
0.1669
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 5063 
LIMIT 1
0.6330
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_type') 
AND tr.object_id IN (5063) 
ORDER BY t.name ASC
0.2949
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (5063) 
ORDER BY meta_id ASC
0.6840
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_brand') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_brand') 
AND tr.object_id IN (5063) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.6580
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_color') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_color') 
AND tr.object_id IN (5063) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.1578
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (26) 
ORDER BY meta_id ASC
0.5620
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_size') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_size') 
AND tr.object_id IN (5063) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.1509
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (582) 
ORDER BY meta_id ASC
0.5679
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_material') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_material') 
AND tr.object_id IN (5063) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.4551
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_visibility') 
AND tr.object_id IN (5063) 
ORDER BY t.name ASC
0.6649
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tr.object_id IN (5063) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5300
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_tag') 
AND tr.object_id IN (5063) 
ORDER BY t.name ASC
0.4399
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_shipping_class') 
AND tr.object_id IN (5063) 
ORDER BY t.name ASC
0.1779
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 5050 
LIMIT 1
0.5219
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_type') 
AND tr.object_id IN (5050) 
ORDER BY t.name ASC
0.3030
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (5050) 
ORDER BY meta_id ASC
0.6230
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_brand') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_brand') 
AND tr.object_id IN (5050) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5741
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_color') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_color') 
AND tr.object_id IN (5050) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.1550
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (22) 
ORDER BY meta_id ASC
0.5660
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_size') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_size') 
AND tr.object_id IN (5050) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.1550
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (594) 
ORDER BY meta_id ASC
0.5648
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_material') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_material') 
AND tr.object_id IN (5050) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.4530
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_visibility') 
AND tr.object_id IN (5050) 
ORDER BY t.name ASC
0.6490
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tr.object_id IN (5050) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5331
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_tag') 
AND tr.object_id IN (5050) 
ORDER BY t.name ASC
0.4621
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_shipping_class') 
AND tr.object_id IN (5050) 
ORDER BY t.name ASC
0.1950
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 5065 
LIMIT 1
0.5660
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_type') 
AND tr.object_id IN (5065) 
ORDER BY t.name ASC
0.3130
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (5065) 
ORDER BY meta_id ASC
0.6871
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_brand') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_brand') 
AND tr.object_id IN (5065) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.6528
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_color') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_color') 
AND tr.object_id IN (5065) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.6359
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_size') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_size') 
AND tr.object_id IN (5065) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.6402
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_material') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_material') 
AND tr.object_id IN (5065) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5028
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_visibility') 
AND tr.object_id IN (5065) 
ORDER BY t.name ASC
0.7181
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tr.object_id IN (5065) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5901
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_tag') 
AND tr.object_id IN (5065) 
ORDER BY t.name ASC
0.4871
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_shipping_class') 
AND tr.object_id IN (5065) 
ORDER BY t.name ASC
0.2110
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 7355 
LIMIT 1
0.6008
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_type') 
AND tr.object_id IN (7355) 
ORDER BY t.name ASC
0.3099
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (7355) 
ORDER BY meta_id ASC
0.7081
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_brand') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_brand') 
AND tr.object_id IN (7355) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.1941
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (650) 
ORDER BY meta_id ASC
0.6781
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_size') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_size') 
AND tr.object_id IN (7355) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.6640
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_color') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_color') 
AND tr.object_id IN (7355) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.1662
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (27) 
ORDER BY meta_id ASC
0.6630
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_material') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_material') 
AND tr.object_id IN (7355) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5481
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_visibility') 
AND tr.object_id IN (7355) 
ORDER BY t.name ASC
0.8051
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tr.object_id IN (7355) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.1810
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (699) 
ORDER BY meta_id ASC
0.5960
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_tag') 
AND tr.object_id IN (7355) 
ORDER BY t.name ASC
0.4959
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_shipping_class') 
AND tr.object_id IN (7355) 
ORDER BY t.name ASC
0.2129
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 7343 
LIMIT 1
0.5760
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_type') 
AND tr.object_id IN (7343) 
ORDER BY t.name ASC
0.2949
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (7343) 
ORDER BY meta_id ASC
0.6781
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_brand') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_brand') 
AND tr.object_id IN (7343) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.6340
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_size') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_size') 
AND tr.object_id IN (7343) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.1681
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (652) 
ORDER BY meta_id ASC
0.6089
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_color') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_color') 
AND tr.object_id IN (7343) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.6011
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_material') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_material') 
AND tr.object_id IN (7343) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.4671
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_visibility') 
AND tr.object_id IN (7343) 
ORDER BY t.name ASC
0.6979
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tr.object_id IN (7343) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.1659
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (697) 
ORDER BY meta_id ASC
0.5269
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_tag') 
AND tr.object_id IN (7343) 
ORDER BY t.name ASC
0.4530
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_shipping_class') 
AND tr.object_id IN (7343) 
ORDER BY t.name ASC
0.1912
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 5053 
LIMIT 1
0.5231
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_type') 
AND tr.object_id IN (5053) 
ORDER BY t.name ASC
0.2878
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (5053) 
ORDER BY meta_id ASC
0.6020
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_brand') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_brand') 
AND tr.object_id IN (5053) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5691
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_color') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_color') 
AND tr.object_id IN (5053) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.1550
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (70) 
ORDER BY meta_id ASC
0.5641
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_size') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_size') 
AND tr.object_id IN (5053) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.7739
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_material') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_material') 
AND tr.object_id IN (5053) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5059
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_visibility') 
AND tr.object_id IN (5053) 
ORDER BY t.name ASC
0.6440
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tr.object_id IN (5053) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.4959
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_tag') 
AND tr.object_id IN (5053) 
ORDER BY t.name ASC
0.4261
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_shipping_class') 
AND tr.object_id IN (5053) 
ORDER BY t.name ASC
0.1712
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 5081 
LIMIT 1
0.5121
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_type') 
AND tr.object_id IN (5081) 
ORDER BY t.name ASC
0.2899
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (5081) 
ORDER BY meta_id ASC
0.5898
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_brand') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_brand') 
AND tr.object_id IN (5081) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5870
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_color') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_color') 
AND tr.object_id IN (5081) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5610
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_size') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_size') 
AND tr.object_id IN (5081) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5720
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_material') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_material') 
AND tr.object_id IN (5081) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.4480
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_visibility') 
AND tr.object_id IN (5081) 
ORDER BY t.name ASC
0.6311
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tr.object_id IN (5081) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5000
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_tag') 
AND tr.object_id IN (5081) 
ORDER BY t.name ASC
0.4301
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_shipping_class') 
AND tr.object_id IN (5081) 
ORDER BY t.name ASC
0.1700
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 7335 
LIMIT 1
0.5100
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_type') 
AND tr.object_id IN (7335) 
ORDER BY t.name ASC
0.2830
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (7335) 
ORDER BY meta_id ASC
0.5999
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_brand') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_brand') 
AND tr.object_id IN (7335) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5679
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_size') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_size') 
AND tr.object_id IN (7335) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5629
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_color') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_color') 
AND tr.object_id IN (7335) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5641
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_material') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_material') 
AND tr.object_id IN (7335) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.4470
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_visibility') 
AND tr.object_id IN (7335) 
ORDER BY t.name ASC
0.6702
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tr.object_id IN (7335) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5050
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_tag') 
AND tr.object_id IN (7335) 
ORDER BY t.name ASC
0.4299
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_shipping_class') 
AND tr.object_id IN (7335) 
ORDER BY t.name ASC
0.7150
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('pwb-brand') 
AND tr.object_id IN (5063) 
ORDER BY t.name ASC
0.2980
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 5064 
LIMIT 1
0.2501
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (5064) 
ORDER BY meta_id ASC
0.9441
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('pwb-brand') 
AND tr.object_id IN (5065) 
ORDER BY t.name ASC
0.2911
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 5066 
LIMIT 1
0.2251
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (5066) 
ORDER BY meta_id ASC
0.2739
SELECT * 
FROM QIq01W_users 
WHERE ID = '1606'
0.3290
SELECT user_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_usermeta 
WHERE user_id IN (1606) 
ORDER BY umeta_id ASC
0.7551
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('pwb-brand') 
AND tr.object_id IN (7335) 
ORDER BY t.name ASC
0.1779
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (651) 
ORDER BY meta_id ASC
0.2680
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 18779 
LIMIT 1
0.2201
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (18779) 
ORDER BY meta_id ASC
0.2029
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 10471 
LIMIT 1
0.2739
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (10471) 
ORDER BY meta_id ASC
0.8478
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('pwb-brand') 
AND tr.object_id IN (7343) 
ORDER BY t.name ASC
0.2851
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 18785 
LIMIT 1
0.2251
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (18785) 
ORDER BY meta_id ASC
0.2880
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 10477 
LIMIT 1
0.2339
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (10477) 
ORDER BY meta_id ASC
0.9680
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('pwb-brand') 
AND tr.object_id IN (5053) 
ORDER BY t.name ASC
0.3080
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 5054 
LIMIT 1
0.2480
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (5054) 
ORDER BY meta_id ASC
0.3231
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 5055 
LIMIT 1
0.2351
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (5055) 
ORDER BY meta_id ASC
0.9580
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('pwb-brand') 
AND tr.object_id IN (5081) 
ORDER BY t.name ASC
0.2649
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 5082 
LIMIT 1
0.2160
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (5082) 
ORDER BY meta_id ASC
0.8919
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('pwb-brand') 
AND tr.object_id IN (5050) 
ORDER BY t.name ASC
0.2599
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 5051 
LIMIT 1
0.2439
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (5051) 
ORDER BY meta_id ASC
0.2012
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 5052 
LIMIT 1
0.1879
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (5052) 
ORDER BY meta_id ASC
0.9120
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('pwb-brand') 
AND tr.object_id IN (7355) 
ORDER BY t.name ASC
0.2899
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 18794 
LIMIT 1
0.2441
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (18794) 
ORDER BY meta_id ASC
0.2751
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 10486 
LIMIT 1
0.2201
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (10486) 
ORDER BY meta_id ASC
0.4070
SELECT ID 
FROM QIq01W_posts 
WHERE post_type = 'blocks' 
AND post_name = 'instagram-newsletter'
0.1769
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 1783 
LIMIT 1
0.1600
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_timeout_instagram-a7-pandorabox-gr' 
LIMIT 1
0.1690
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_instagram-a7-pandorabox-gr' 
LIMIT 1
0.9470
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('pwb-brand') 
ORDER BY t.name ASC
0.3700
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (1018,855,655,1100,260,741,1073,750,745,143,141,138,860,460,378,237,185,1016) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1631
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25296 
LIMIT 1
0.1719
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (25296) 
ORDER BY meta_id ASC
0.2069
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25297 
LIMIT 1
0.1750
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (25297) 
ORDER BY meta_id ASC
0.2260
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 30506 
LIMIT 1
0.1941
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (30506) 
ORDER BY meta_id ASC
0.2451
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25298 
LIMIT 1
0.1969
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (25298) 
ORDER BY meta_id ASC
0.2370
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25299 
LIMIT 1
0.2069
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (25299) 
ORDER BY meta_id ASC
0.2482
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 30505 
LIMIT 1
0.2050
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (30505) 
ORDER BY meta_id ASC
0.2410
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25303 
LIMIT 1
0.1948
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (25303) 
ORDER BY meta_id ASC
0.2320
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 1605 
LIMIT 1
0.2091
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (1605) 
ORDER BY meta_id ASC
0.2201
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 1615 
LIMIT 1
0.2131
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (1615) 
ORDER BY meta_id ASC
1.4350
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_tag') 
AND tt.count > 0 
ORDER BY tt.count DESC 
LIMIT 45
0.5832
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (839,240,190,208,124,747,195,691,192,713,157,175,198,517,144,516,646,566,80,165,77,634,83,831,817,142,177,515,533,589,160,171,563,74,662,627,153,507,539,680,462,556,623,889) 
ORDER BY meta_id ASC
0.3550
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25304 
LIMIT 1
0.2329
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (25304) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1721
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25290 
LIMIT 1
0.1690
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (25290) 
ORDER BY meta_id ASC
0.2770
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25291 
LIMIT 1
0.2010
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (25291) 
ORDER BY meta_id ASC
0.2031
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25292 
LIMIT 1
0.1800
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (25292) 
ORDER BY meta_id ASC
0.2320
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25293 
LIMIT 1
0.1922
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (25293) 
ORDER BY meta_id ASC
0.2012
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25294 
LIMIT 1
0.1860
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (25294) 
ORDER BY meta_id ASC
0.6499
SELECT QIq01W_posts.* 
FROM QIq01W_posts 
WHERE 1=1 
AND QIq01W_posts.ID IN (30364,30365,30366,30367,30373,30384,31044,31045,31046,31049,31050,31051,31052,31053,31054) 
AND QIq01W_posts.post_type = 'nav_menu_item' 
AND ((QIq01W_posts.post_status = 'publish')) 
ORDER BY QIq01W_posts.menu_order ASC
[0] => themes/flatsome/inc/init.php
[1] => themes/flatsome/inc/classes/class-flatsome-default.php
[2] => themes/flatsome/inc/classes/class-flatsome-options.php
[3] => themes/flatsome/inc/classes/class-flatsome-upgrade.php
[4] => themes/flatsome/inc/functions/function-conditionals.php
[5] => themes/flatsome/inc/functions/function-global.php
[6] => themes/flatsome/inc/functions/function-upgrade.php
[7] => themes/flatsome/inc/functions/function-defaults.php
[8] => themes/flatsome/inc/functions/function-setup.php
[9] => themes/flatsome/inc/functions/function-theme-mods.php
[10] => themes/flatsome/inc/functions/function-plugins.php
[11] => themes/flatsome/inc/classes/class-tgm-plugin-activation.php
[12] => themes/flatsome/inc/functions/function-custom-css.php
[13] => themes/flatsome/inc/functions/function-maintenance.php
[14] => themes/flatsome/inc/functions/function-fallbacks.php
[15] => themes/flatsome/inc/functions/function-fonts.php
[16] => themes/flatsome/inc/functions/function-presets.php
[17] => themes/flatsome/inc/helpers/helpers-frontend.php
[18] => themes/flatsome/inc/helpers/helpers-shortcode.php
[19] => themes/flatsome/inc/helpers/helpers-grid.php
[20] => themes/flatsome/inc/helpers/helpers-icons.php
[21] => themes/flatsome/inc/structure/structure-footer.php
[22] => themes/flatsome/inc/structure/structure-header.php
[23] => themes/flatsome/inc/structure/structure-pages.php
[24] => themes/flatsome/inc/structure/structure-posts.php
[25] => themes/flatsome/inc/structure/structure-sidebars.php
[26] => themes/flatsome/inc/structure/structure-portfolio.php
[27] => themes/flatsome/inc/shortcodes/row.php
[28] => themes/flatsome/inc/shortcodes/text_box.php
[29] => themes/flatsome/inc/shortcodes/sections.php
[30] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_slider.php
[31] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_banner.php
[32] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_banner_grid.php
[33] => themes/flatsome/inc/shortcodes/accordion.php
[34] => themes/flatsome/inc/shortcodes/tabs.php
[35] => themes/flatsome/inc/shortcodes/gap.php
[36] => themes/flatsome/inc/shortcodes/featured_box.php
[37] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_sidebar.php
[38] => themes/flatsome/inc/shortcodes/buttons.php
[39] => themes/flatsome/inc/shortcodes/share_follow.php
[40] => themes/flatsome/inc/shortcodes/elements.php
[41] => themes/flatsome/inc/shortcodes/titles_dividers.php
[42] => themes/flatsome/inc/shortcodes/lightbox.php
[43] => themes/flatsome/inc/shortcodes/blog_posts.php
[44] => themes/flatsome/inc/shortcodes/google_maps.php
[45] => themes/flatsome/inc/shortcodes/testimonials.php
[46] => themes/flatsome/inc/shortcodes/team_members.php
[47] => themes/flatsome/inc/shortcodes/messages.php
[48] => themes/flatsome/inc/shortcodes/search.php
[49] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_logo.php
[50] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_image.php
[51] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_image_box.php
[52] => themes/flatsome/inc/shortcodes/price_table.php
[53] => themes/flatsome/inc/shortcodes/scroll_to.php
[54] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_pages.php
[55] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_gallery.php
[56] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_hotspot.php
[57] => themes/flatsome/inc/shortcodes/item_list.php
[58] => themes/flatsome/inc/shortcodes/page_header.php
[59] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_instagram_feed.php
[60] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_countdown/ux-countdown.php
[61] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_video.php
[62] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_nav.php
[63] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_payment_icons.php
[64] => themes/flatsome/inc/shortcodes/portfolio.php
[65] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_products.php
[66] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_products_list.php
[67] => themes/flatsome/inc/shortcodes/product_flip.php
[68] => themes/flatsome/inc/shortcodes/product_categories.php
[69] => themes/flatsome/inc/classes/class-wc-product-data-fields.php
[70] => themes/flatsome/inc/woocommerce/structure-wc-product-page-fields.php
[71] => themes/flatsome/inc/woocommerce/structure-wc-global.php
[72] => themes/flatsome/inc/woocommerce/structure-wc-category-page.php
[73] => themes/flatsome/inc/woocommerce/structure-wc-category-page-header.php
[74] => themes/flatsome/inc/woocommerce/structure-wc-product-box.php
[75] => themes/flatsome/inc/woocommerce/structure-wc-helpers.php
[76] => themes/flatsome/inc/woocommerce/structure-wc-checkout.php
[77] => themes/flatsome/inc/woocommerce/structure-wc-cart.php
[78] => themes/flatsome/inc/woocommerce/structure-wc-product-page.php
[79] => themes/flatsome/inc/woocommerce/structure-wc-product-page-header.php
[80] => themes/flatsome/inc/widgets/widget-recent-posts.php
[81] => themes/flatsome/inc/widgets/widget-blocks.php
[82] => themes/flatsome/inc/widgets/widget-upsell.php
[83] => themes/flatsome/inc/post-types/post-type-ux-blocks.php
[84] => themes/flatsome/inc/post-types/post-type-ux-portfolio.php
[85] => themes/flatsome/inc/integrations/integrations.php
[86] => themes/flatsome/inc/integrations/contact-form-7/contact-form-7.php
[87] => themes/flatsome/inc/integrations/ubermenu/flatsome-ubermenu.php
[88] => themes/flatsome/inc/extensions/extensions.php
[89] => themes/flatsome/inc/extensions/flatsome-lazy-load/flatsome-lazy-load.php
[90] => themes/flatsome/inc/extensions/flatsome-live-search/flatsome-live-search.php
[91] => themes/flatsome/inc/extensions/flatsome-wc-quick-view/flatsome-quick-view.php
[92] => themes/flatsome/inc/builder/builder.php
[93] => themes/flatsome/inc/builder/core/ux-builder.php
[94] => themes/flatsome/inc/builder/core/server/helpers/states.php
[95] => themes/flatsome/inc/builder/core/server/helpers/breakpoints.php
[96] => themes/flatsome/inc/builder/core/server/helpers/posts.php
[97] => themes/flatsome/inc/builder/core/server/helpers/elements.php
[98] => themes/flatsome/inc/builder/core/server/helpers/urls.php
[99] => themes/flatsome/inc/builder/core/server/actions/actions.php
[100] => themes/flatsome/inc/builder/core/server/filters/public.php
[101] => themes/flatsome/inc/builder/actions.php
[102] => themes/flatsome/woocommerce/single-product.php
[103] => themes/flatsome/header.php
[104] => themes/flatsome/template-parts/header/header-wrapper.php
[105] => themes/flatsome/template-parts/header/header-top.php
[106] => themes/flatsome/template-parts/header/partials/element-social.php
[107] => themes/flatsome/template-parts/header/partials/element-wishlist.php
[108] => themes/flatsome/template-parts/header/header-main.php
[109] => themes/flatsome/template-parts/header/partials/element-logo.php
[110] => themes/flatsome/template-parts/header/partials/element-menu-icon.php
[111] => themes/flatsome/template-parts/header/partials/element-search-form.php
[112] => themes/flatsome/woocommerce/product-searchform.php
[113] => themes/flatsome/template-parts/header/partials/element-account.php
[114] => themes/flatsome/template-parts/header/partials/element-cart.php
[115] => themes/flatsome/template-parts/header/partials/element-cart-mobile.php
[116] => themes/flatsome/template-parts/header/header-bottom.php
[117] => themes/flatsome/woocommerce/single-product/headers/header-product-featured.php
[118] => themes/flatsome/woocommerce/loop/breadcrumbs.php
[119] => themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php
[120] => themes/flatsome/woocommerce/global/wrapper-start.php
[121] => themes/flatsome/woocommerce/content-single-product.php
[122] => themes/flatsome/woocommerce/single-product/filter-button.php
[123] => themes/flatsome/woocommerce/single-product/layouts/product.php
[124] => themes/flatsome/woocommerce/single-product/product-image.php
[125] => themes/flatsome/woocommerce/single-product/product-image-default.php
[126] => themes/flatsome/woocommerce/single-product/sale-flash.php
[127] => themes/flatsome/woocommerce/single-product/product-thumbnails.php
[128] => themes/flatsome/woocommerce/single-product/title.php
[129] => themes/flatsome/woocommerce/single-product/price.php
[130] => themes/flatsome/woocommerce/single-product/short-description.php
[131] => themes/flatsome/woocommerce/global/quantity-input.php
[132] => themes/flatsome/woocommerce/single-product/tabs/tabs.php
[133] => themes/flatsome/woocommerce/single-product/related.php
[134] => themes/flatsome/woocommerce/content-product.php
[135] => themes/flatsome/woocommerce/loop/sale-flash.php
[136] => themes/flatsome/woocommerce/global/wrapper-end.php
[137] => themes/flatsome/footer.php
[138] => themes/flatsome/template-parts/footer/footer.php
[139] => themes/flatsome/inc/shortcodes/commons/video.php
[140] => themes/flatsome/inc/shortcodes/commons/border.php
[141] => themes/flatsome/template-parts/footer/footer-absolute.php
[142] => themes/flatsome/template-parts/overlays/overlay-menu.php
[143] => themes/flatsome/template-parts/header/partials/element-account-sidebar.php
Unknown Η id κλήθηκε εσφαλμένα. Οι ιδιότητες προϊόντος δε θα έπρεπε να προσπελαύνονται απευθείας. Backtrace: require('wp-blog-header.php'), require_once('wp-includes/template-loader.php'), include('/themes/flatsome/woocommerce/single-product.php'), wc_get_template_part, load_template, require('/themes/flatsome/woocommerce/content-single-product.php'), wc_get_template_part, load_template, require('/themes/flatsome/woocommerce/single-product/layouts/product.php'), do_action('woocommerce_single_product_summary'), WP_Hook->do_action, WP_Hook->apply_filters, woocommerce_template_single_add_to_cart, do_action('woocommerce_simple_add_to_cart'), WP_Hook->do_action, WP_Hook->apply_filters, woocommerce_simple_add_to_cart, wc_get_template, include('/plugins/woocommerce/templates/single-product/add-to-cart/simple.php'), wc_get_stock_html, WC_Product->get_availability, apply_filters('woocommerce_get_availability'), WP_Hook->apply_filters, WooCommerce_Custom_Availability->custom_availability, WC_Abstract_Legacy_Product->__get, wc_doing_it_wrong Παρακαλώ δείτε τη σελίδα Debugging in WordPress για περισσότερες πληροφορίες. (Το μήνυμα αυτό προστέθηκε στην έκδ. 3.0.) on line 4147 in file /home/pandorabox/public_html/wp-includes/functions.php