Βρεφικό Χαλί TINA Saint Clair Bebe 150X200

149.00

Κωδικός προϊόντος: 539478_1_547 Κατηγορίες: , , Ετικέτες: ,
Toggle Globals Profiler (1,060 ms) SQL (284 queries in 94.61 ms) Templates Errors (1) Close
$_GET = array (
);

$_POST = array (
);

$_COOKIE = array (
 'PHPSESSID' => 'b2077ee11f7e4d26c9a015e147b4c8c2',
);

$_SESSION = array (
 't_npcnt' => 8,
 't_fpcnt' => 0,
);

$_SERVER = array (
 'SERVER_SOFTWARE' => 'LiteSpeed',
 'REQUEST_URI' => '/product/%CE%B2%CF%81%CE%B5%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%AF-tina-saint-clair-bebe-150x200/',
 'PATH' => '/bin:/usr/bin:/usr/local/bin',
 'HTTP_ACCEPT' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
 'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'gzip,deflate,br',
 'HTTP_CONNECTION' => 'keep-alive',
 'HTTP_COOKIE' => 'PHPSESSID=b2077ee11f7e4d26c9a015e147b4c8c2',
 'HTTP_HOST' => 'www.pandorabox.gr',
 'HTTP_USER_AGENT' => 'Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)',
 'HTTP_FROM' => 'googlebot(at)googlebot.com',
 'DOCUMENT_ROOT' => '/home/pandorabox/public_html',
 'REMOTE_ADDR' => '66.249.65.159',
 'REMOTE_PORT' => '49965',
 'SERVER_ADDR' => '38.107.221.7',
 'SERVER_NAME' => 'www.pandorabox.gr',
 'SERVER_ADMIN' => 'webmaster@pandorabox.gr',
 'SERVER_PORT' => '443',
 'REDIRECT_URL' => '/product/βρεφικό-χαλί-tina-saint-clair-bebe-150x200/',
 'HTTPS' => 'on',
 'W3TC_SSL' => '_ssl',
 'W3TC_ENC' => '_gzip',
 'REDIRECT_STATUS' => '200',
 'SSL_PROTOCOL' => 'TLSv1.2',
 'SSL_CIPHER' => 'ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305',
 'SSL_CIPHER_USEKEYSIZE' => '256',
 'SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE' => '256',
 'SCRIPT_FILENAME' => '/home/pandorabox/public_html/index.php',
 'QUERY_STRING' => '',
 'SCRIPT_URI' => 'https://www.pandorabox.gr/product/βρεφικό-χαλί-tina-saint-clair-bebe-150x200/',
 'SCRIPT_URL' => '/product/βρεφικό-χαλί-tina-saint-clair-bebe-150x200/',
 'SCRIPT_NAME' => '/index.php',
 'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
 'REQUEST_METHOD' => 'GET',
 'X-LSCACHE' => 'on',
 'PHP_SELF' => '/index.php',
 'REQUEST_TIME_FLOAT' => '1526900607.2445',
 'REQUEST_TIME' => '1526900607',
 'argv' => 
 array (
 ),
 'argc' => '0',
);

Profiler Started 0.0000 ms 3940 kB
Profiler Stopped 1,060.3619 ms 24762 kB
0.1419
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'backwpup_cfg_hash' 
LIMIT 1
0.1440
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'uninstall_plugins' 
LIMIT 1
0.1359
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_timeout_jetpack_idc_allowed' 
LIMIT 1
0.1271
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_jetpack_idc_allowed' 
LIMIT 1
0.1159
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'jetpack_sync_error_idc' 
LIMIT 1
0.1159
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'jetpack_edit_links_calypso_redirect' 
LIMIT 1
0.1199
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'PO_disable_compat_notices' 
LIMIT 1
0.1731
SELECT options 
FROM QIq01W_pmxi_imports 
WHERE id = 0
0.1261
SELECT option_name, option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_wpallimport_session_new_'
0.1290
SELECT autoload 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'wc_gateway_ppce_bootstrap_warning_message'
0.1130
SELECT autoload 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'wc_gateway_ppce_prompt_to_connect'
0.1409
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'backwpup_version' 
LIMIT 1
0.1400
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'backwpup_cfg_showadminbar' 
LIMIT 1
0.1299
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'inpsyde-phone-consent-given-BackWPup' 
LIMIT 1
0.5651
SHOW FULL COLUMNS 
FROM `QIq01W_options`
0.9239
UPDATE `QIq01W_options` 

WHERE `option_name` = 'cron'
0.2539
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'woocommerce_lock_down_admin' 
LIMIT 1
0.2592
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'ga_id' 
LIMIT 1
0.1180
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'ga_Dname' 
LIMIT 1
0.1159
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'ga_ST' 
LIMIT 1
0.1121
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'ga_eeT' 
LIMIT 1
0.1221
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'ga_gUser' 
LIMIT 1
0.1202
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'ga_imTh' 
LIMIT 1
0.1428
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'woocommerce_tax_display_cart' 
LIMIT 1
0.1311
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'mailchimp_woocommerce_db_mailchimp_carts' 
LIMIT 1
0.2229
SELECT QIq01W_posts.ID 
FROM QIq01W_posts 
WHERE 1=1 
AND QIq01W_posts.post_type = 'sidebar' 
AND ((QIq01W_posts.post_status = 'publish')) 
ORDER BY QIq01W_posts.post_date DESC 
LIMIT 0, 200
0.1678
SELECT QIq01W_posts.* 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID IN (1616)
0.1860
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (1616) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1369
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_timeout_jetpack_file_data_6.1' 
LIMIT 1
0.1831
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_jetpack_file_data_6.1' 
LIMIT 1
0.1531
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_timeout_wpcom_social_media_icons_widget::is_active' 
LIMIT 1
0.1309
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_wpcom_social_media_icons_widget::is_active' 
LIMIT 1
0.1550
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25 
LIMIT 1
0.1240
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_timeout_doing_cron' 
LIMIT 1
0.1152
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_doing_cron' 
LIMIT 1
0.5910
INSERT INTO `QIq01W_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_doing_cron', '1526900607.4153809547424316406250', 'yes') 
ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)
0.2639
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_site_transient_timeout_PO_delete_missing_posts' 
LIMIT 1
0.1311
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_site_transient_PO_delete_missing_posts' 
LIMIT 1
0.1221
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'active_sitewide_plugins' 
LIMIT 1
0.1130
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'ubermenu_menus' 
LIMIT 1
0.1161
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'woocommerce_thumbnail_image_width' 
LIMIT 1
0.3600
SELECT QIq01W_posts.* 
FROM QIq01W_posts 
WHERE 1=1 
AND QIq01W_posts.post_name = '%ce%b2%cf%81%ce%b5%cf%86%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%af-tina-saint-clair-bebe-150x200' 
AND QIq01W_posts.post_type = 'product' 
ORDER BY QIq01W_posts.post_date DESC
1.0350
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pwb-brand', 'product_type', 'product_visibility', 'product_cat', 'product_tag', 'product_shipping_class', 'pa_brand', 'pa_color', 'pa_material', 'pa_size') 
AND tr.object_id IN (3659) 
GROUP BY t.term_id, tr.object_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.2620
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (3659) 
ORDER BY meta_id ASC
0.4501
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (3659) 
ORDER BY t.name ASC
0.4241
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') 
AND tr.object_id IN (3659) 
ORDER BY t.name ASC
0.1540
SELECT * 
FROM QIq01W_users 
WHERE ID = '1'
0.3870
SELECT user_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_usermeta 
WHERE user_id IN (1) 
ORDER BY umeta_id ASC
0.1531
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 115 
LIMIT 1
0.1929
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (115) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1509
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 26 
LIMIT 1
0.1330
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'woocommerce_review_rating_required' 
LIMIT 1
0.1240
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'can_compress_scripts' 
LIMIT 1
0.1380
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_timeout__ubermenu_generated_styles' 
LIMIT 1
0.1290
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient__ubermenu_generated_styles' 
LIMIT 1
0.1948
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 716 
LIMIT 1
0.1841
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (716) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1252
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'woocommerce_demo_store' 
LIMIT 1
0.5119
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('featured_item_category') 
AND tr.object_id IN (3659) 
ORDER BY t.name ASC
0.4079
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('featured_item_tag') 
AND tr.object_id IN (3659) 
ORDER BY t.name ASC
0.1581
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 28 
LIMIT 1
0.1190
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_ubermenu_menu_item_settings_defaults' 
LIMIT 1
0.1891
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
WHERE t.term_id = 1092
0.2000
SELECT tr.object_id 
FROM QIq01W_term_relationships AS tr 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('nav_menu') 
AND tt.term_id IN ('1092') 
ORDER BY tr.object_id ASC
0.3469
SELECT QIq01W_posts.* 
FROM QIq01W_posts 
WHERE 1=1 
AND QIq01W_posts.ID IN (30364,30365,30366,30367,30373,30384,31044,31045,31046,31049,31050,31051,31052,31053,31054) 
AND QIq01W_posts.post_type = 'nav_menu_item' 
AND ((QIq01W_posts.post_status = 'publish')) 
ORDER BY QIq01W_posts.menu_order ASC
0.6518
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (30366,31050,31052,31051,30365,30373,31049,30364,30384,30367,31053,31054,31046,31044,31045) 
ORDER BY meta_id ASC
1.0219
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND t.term_id IN ( 232,746,238,461,64,213,233,751,239,229,893 ) 
AND tt.count > 0 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.4311
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (232,64,213,233,746,751,461,229,893,238,239) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1550
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_timeout_wc_term_counts' 
LIMIT 1
0.1409
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_wc_term_counts' 
LIMIT 1
0.1841
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
WHERE t.term_id = 226
0.1781
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
WHERE t.term_id = 225
0.2651
SELECT t.term_id, tt.parent, tt.count, tt.taxonomy 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('pwb-brand') 
AND tr.object_id IN (3659) 
ORDER BY t.name ASC
0.1600
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (143) 
ORDER BY meta_id ASC
0.5839
SELECT t.term_id, tt.parent, tt.count, tt.taxonomy, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tr.object_id IN (3659) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.1941
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (65,63) 
ORDER BY meta_id ASC
1.0550
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tt.parent = '64' 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.1960
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (67,66,632) 
ORDER BY meta_id ASC
1.4191
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tt.parent = '65' 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.3481
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (1023,43,68,150,681,47,679,618,675,622,174,664,661,657,178) 
ORDER BY meta_id ASC
1.2369
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tt.parent = '67' 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.3121
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (156,148,154,158,168,139,161,172,183) 
ORDER BY meta_id ASC
1.1730
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tt.parent = '66' 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.3140
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (146,152,1059,170,166,20,819,163,176,181) 
ORDER BY meta_id ASC
0.9308
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tt.parent = '632' 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.1702
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (633) 
ORDER BY meta_id ASC
1.0262
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tt.parent = '213' 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.2270
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (728,214,225,558,711,878) 
ORDER BY meta_id ASC
0.6139
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tr.object_id IN (3659) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name DESC
0.1209
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'woocommerce_catalog_columns' 
LIMIT 1
0.1578
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 3658 
LIMIT 1
0.6621
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tr.object_id IN (3658) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5102
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('pwb-brand') 
AND tr.object_id IN (3659) 
ORDER BY t.name ASC
0.2089
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (3,517,180,29,22,521,60) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1569
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25290 
LIMIT 1
0.1750
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (25290) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1190
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'woocommerce_flat_rate_settings' 
LIMIT 1
0.1109
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'woocommerce_free_shipping_settings' 
LIMIT 1
0.1149
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'woocommerce_international_delivery_settings' 
LIMIT 1
0.1149
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'woocommerce_local_delivery_settings' 
LIMIT 1
0.1159
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'woocommerce_local_pickup_settings' 
LIMIT 1
0.4270
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_shipping_class') 
ORDER BY t.name ASC
0.1159
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'woocommerce_flexible_shipping_settings' 
LIMIT 1
0.1361
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_timeout_wc_shipping_method_count_1_1526390714' 
LIMIT 1
0.1411
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_wc_shipping_method_count_1_1526390714' 
LIMIT 1
0.1171
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'structured_data_fix' 
LIMIT 1
0.5260
SELECT QIq01W_posts.ID 
FROM QIq01W_posts 
INNER JOIN QIq01W_postmeta ON ( QIq01W_posts.ID = QIq01W_postmeta.post_id ) 
INNER JOIN QIq01W_postmeta AS mt1 ON ( QIq01W_posts.ID = mt1.post_id ) 
WHERE 1=1 
AND ( ( QIq01W_postmeta.meta_key = '_sidebar_to_replace' 
AND QIq01W_postmeta.meta_value != '' ) 
AND ( mt1.meta_key = '_condition' 
AND mt1.meta_value IN ('post-3659','in-term-180','in-term-517','in-term-64','in-term-63','in-term-65','wc-product','post-3659','product','post-type-product','single','singular') ) ) 
AND QIq01W_posts.post_type = 'sidebar' 
AND ((QIq01W_posts.post_status = 'publish')) 
GROUP BY QIq01W_posts.ID 
ORDER BY QIq01W_posts.post_date DESC 
LIMIT 0, 200
0.2689
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_color') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_color') 
AND t.term_id IN ( 22 ) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.2542
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_size') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_size') 
AND t.term_id IN ( 60 ) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.2689
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_material') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_material') 
AND t.term_id IN ( 521 ) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.2620
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_brand') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_brand') 
AND t.term_id IN ( 29 ) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.1380
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_timeout_wc_related_3659' 
LIMIT 1
0.1290
SELECT autoload 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_wc_related_3659'
0.5929
DELETE 
FROM `QIq01W_options` 
WHERE `option_name` = '_transient_wc_related_3659'
0.1431
SELECT autoload 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_timeout_wc_related_3659'
0.4070
DELETE 
FROM `QIq01W_options` 
WHERE `option_name` = '_transient_timeout_wc_related_3659'
0.5050
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_visibility') 
ORDER BY t.name ASC
0.1431
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (10) 
ORDER BY meta_id ASC
0.6709
SELECT DISTINCT ID 
FROM QIq01W_posts p LEFT JOIN ( SELECT object_id 
FROM QIq01W_term_relationships 
WHERE term_taxonomy_id IN ( 10 ) ) AS exclude_join ON exclude_join.object_id = p.ID 
INNER JOIN ( SELECT object_id 
FROM QIq01W_term_relationships 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy using( term_taxonomy_id ) 
WHERE term_id IN ( 65,63,64,517,180 ) ) AS include_join ON include_join.object_id = p.ID 
WHERE 1=1 
AND p.post_status = 'publish' 
AND p.post_type = 'product' 
AND exclude_join.object_id IS NULL 
AND p.ID NOT IN ( 0,3659 ) 
LIMIT 28
0.1271
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_wc_related_3659' 
LIMIT 1
0.1299
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_timeout_wc_related_3659' 
LIMIT 1
0.4451
INSERT INTO `QIq01W_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_timeout_wc_related_3659', '1526987007', 'no') 
ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)
0.2270
INSERT INTO `QIq01W_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_wc_related_3659', 'a:1:{s:52:\"limit=8&exclude_ids%5B0%5D=0&exclude_ids%5B1%5D=3659\";a:28:{i:0;s:4:\"3596\";i:1;s:4:\"3597\";i:2;s:4:\"3598\";i:3;s:4:\"3599\";i:4;s:4:\"3606\";i:5;s:4:\"3607\";i:6;s:4:\"3612\";i:7;s:4:\"3613\";i:8;s:4:\"3614\";i:9;s:4:\"3615\";i:10;s:4:\"3616\";i:11;s:4:\"3617\";i:12;s:4:\"3618\";i:13;s:4:\"3619\";i:14;s:4:\"3624\";i:15;s:4:\"3625\";i:16;s:4:\"3626\";i:17;s:4:\"3627\";i:18;s:4:\"3628\";i:19;s:4:\"3629\";i:20;s:4:\"3630\";i:21;s:4:\"3631\";i:22;s:4:\"3646\";i:23;s:4:\"3647\";i:24;s:4:\"3650\";i:25;s:4:\"3651\";i:26;s:4:\"3654\";i:27;s:4:\"3655\";}}', 'no') 
ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)
0.1671
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 3651 
LIMIT 1
0.4890
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_type') 
AND tr.object_id IN (3651) 
ORDER BY t.name ASC
0.2542
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (3651) 
ORDER BY meta_id ASC
0.5951
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_color') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_color') 
AND tr.object_id IN (3651) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5860
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_size') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_size') 
AND tr.object_id IN (3651) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5820
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_material') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_material') 
AND tr.object_id IN (3651) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5720
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_brand') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_brand') 
AND tr.object_id IN (3651) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.4492
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_visibility') 
AND tr.object_id IN (3651) 
ORDER BY t.name ASC
0.6239
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tr.object_id IN (3651) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5019
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_tag') 
AND tr.object_id IN (3651) 
ORDER BY t.name ASC
0.4199
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_shipping_class') 
AND tr.object_id IN (3651) 
ORDER BY t.name ASC
0.1619
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 3627 
LIMIT 1
0.5021
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_type') 
AND tr.object_id IN (3627) 
ORDER BY t.name ASC
0.2799
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (3627) 
ORDER BY meta_id ASC
0.5479
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_color') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_color') 
AND tr.object_id IN (3627) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5560
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_size') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_size') 
AND tr.object_id IN (3627) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5589
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_material') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_material') 
AND tr.object_id IN (3627) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5510
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_brand') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_brand') 
AND tr.object_id IN (3627) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.4401
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_visibility') 
AND tr.object_id IN (3627) 
ORDER BY t.name ASC
0.6461
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tr.object_id IN (3627) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5171
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_tag') 
AND tr.object_id IN (3627) 
ORDER BY t.name ASC
0.4492
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_shipping_class') 
AND tr.object_id IN (3627) 
ORDER BY t.name ASC
0.1750
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 3607 
LIMIT 1
0.4790
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_type') 
AND tr.object_id IN (3607) 
ORDER BY t.name ASC
0.2768
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (3607) 
ORDER BY meta_id ASC
0.5889
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_color') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_color') 
AND tr.object_id IN (3607) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5720
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_size') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_size') 
AND tr.object_id IN (3607) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5610
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_material') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_material') 
AND tr.object_id IN (3607) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5672
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_brand') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_brand') 
AND tr.object_id IN (3607) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.4349
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_visibility') 
AND tr.object_id IN (3607) 
ORDER BY t.name ASC
0.6011
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tr.object_id IN (3607) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.4930
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_tag') 
AND tr.object_id IN (3607) 
ORDER BY t.name ASC
0.4251
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_shipping_class') 
AND tr.object_id IN (3607) 
ORDER BY t.name ASC
0.1569
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 3614 
LIMIT 1
0.4940
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_type') 
AND tr.object_id IN (3614) 
ORDER BY t.name ASC
0.2661
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (3614) 
ORDER BY meta_id ASC
0.5639
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_color') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_color') 
AND tr.object_id IN (3614) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5770
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_size') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_size') 
AND tr.object_id IN (3614) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5641
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_material') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_material') 
AND tr.object_id IN (3614) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5629
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_brand') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_brand') 
AND tr.object_id IN (3614) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.4389
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_visibility') 
AND tr.object_id IN (3614) 
ORDER BY t.name ASC
0.6170
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tr.object_id IN (3614) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5128
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_tag') 
AND tr.object_id IN (3614) 
ORDER BY t.name ASC
0.4208
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_shipping_class') 
AND tr.object_id IN (3614) 
ORDER BY t.name ASC
0.1640
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 3626 
LIMIT 1
0.4981
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_type') 
AND tr.object_id IN (3626) 
ORDER BY t.name ASC
0.2692
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (3626) 
ORDER BY meta_id ASC
0.5441
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_color') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_color') 
AND tr.object_id IN (3626) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5462
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_size') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_size') 
AND tr.object_id IN (3626) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.1571
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (58) 
ORDER BY meta_id ASC
0.5589
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_material') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_material') 
AND tr.object_id IN (3626) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5450
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_brand') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_brand') 
AND tr.object_id IN (3626) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.4339
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_visibility') 
AND tr.object_id IN (3626) 
ORDER BY t.name ASC
0.6111
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tr.object_id IN (3626) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5031
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_tag') 
AND tr.object_id IN (3626) 
ORDER BY t.name ASC
0.4358
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_shipping_class') 
AND tr.object_id IN (3626) 
ORDER BY t.name ASC
0.1609
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 3650 
LIMIT 1
0.4749
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_type') 
AND tr.object_id IN (3650) 
ORDER BY t.name ASC
0.2429
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (3650) 
ORDER BY meta_id ASC
0.5698
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_color') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_color') 
AND tr.object_id IN (3650) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5720
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_size') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_size') 
AND tr.object_id IN (3650) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5651
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_material') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_material') 
AND tr.object_id IN (3650) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5651
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_brand') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_brand') 
AND tr.object_id IN (3650) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.4330
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_visibility') 
AND tr.object_id IN (3650) 
ORDER BY t.name ASC
0.6089
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tr.object_id IN (3650) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.4909
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_tag') 
AND tr.object_id IN (3650) 
ORDER BY t.name ASC
0.4151
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_shipping_class') 
AND tr.object_id IN (3650) 
ORDER BY t.name ASC
0.1638
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 3598 
LIMIT 1
0.4940
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_type') 
AND tr.object_id IN (3598) 
ORDER BY t.name ASC
0.2511
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (3598) 
ORDER BY meta_id ASC
0.5648
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_color') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_color') 
AND tr.object_id IN (3598) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5610
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_size') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_size') 
AND tr.object_id IN (3598) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5629
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_material') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_material') 
AND tr.object_id IN (3598) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5600
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_brand') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_brand') 
AND tr.object_id IN (3598) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.4539
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_visibility') 
AND tr.object_id IN (3598) 
ORDER BY t.name ASC
0.6280
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tr.object_id IN (3598) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5081
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_tag') 
AND tr.object_id IN (3598) 
ORDER BY t.name ASC
0.4220
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_shipping_class') 
AND tr.object_id IN (3598) 
ORDER BY t.name ASC
0.1640
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 3616 
LIMIT 1
0.4930
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_type') 
AND tr.object_id IN (3616) 
ORDER BY t.name ASC
0.2658
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (3616) 
ORDER BY meta_id ASC
0.5651
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_color') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_color') 
AND tr.object_id IN (3616) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.1700
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (26) 
ORDER BY meta_id ASC
0.5560
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_size') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_size') 
AND tr.object_id IN (3616) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5591
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_material') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_material') 
AND tr.object_id IN (3616) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5531
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order_pa_brand') 
WHERE tt.taxonomy IN ('pa_brand') 
AND tr.object_id IN (3616) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.4339
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_visibility') 
AND tr.object_id IN (3616) 
ORDER BY t.name ASC
0.5999
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tr.object_id IN (3616) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.4859
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_tag') 
AND tr.object_id IN (3616) 
ORDER BY t.name ASC
0.4351
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_shipping_class') 
AND tr.object_id IN (3616) 
ORDER BY t.name ASC
0.5109
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('pwb-brand') 
AND tr.object_id IN (3598) 
ORDER BY t.name ASC
0.1600
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 1707 
LIMIT 1
0.1910
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (1707) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1841
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 1676 
LIMIT 1
0.2079
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (1676) 
ORDER BY meta_id ASC
0.5109
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('pwb-brand') 
AND tr.object_id IN (3616) 
ORDER BY t.name ASC
0.1650
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 1686 
LIMIT 1
0.2320
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (1686) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1550
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 1664 
LIMIT 1
0.2260
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (1664) 
ORDER BY meta_id ASC
0.5159
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('pwb-brand') 
AND tr.object_id IN (3651) 
ORDER BY t.name ASC
0.1612
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 113 
LIMIT 1
0.1769
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (113) 
ORDER BY meta_id ASC
0.5171
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('pwb-brand') 
AND tr.object_id IN (3627) 
ORDER BY t.name ASC
0.1590
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 1708 
LIMIT 1
0.1800
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (1708) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1612
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 1677 
LIMIT 1
0.1769
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (1677) 
ORDER BY meta_id ASC
0.4900
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('pwb-brand') 
AND tr.object_id IN (3607) 
ORDER BY t.name ASC
0.1631
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 1685 
LIMIT 1
0.1800
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (1685) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1738
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 3606 
LIMIT 1
0.6480
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tr.object_id IN (3606) 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.1669
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 1663 
LIMIT 1
0.1929
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (1663) 
ORDER BY meta_id ASC
0.4990
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('pwb-brand') 
AND tr.object_id IN (3614) 
ORDER BY t.name ASC
0.1619
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 1688 
LIMIT 1
0.2432
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (1688) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1540
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 1666 
LIMIT 1
0.1700
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (1666) 
ORDER BY meta_id ASC
0.4928
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('pwb-brand') 
AND tr.object_id IN (3650) 
ORDER BY t.name ASC
0.4981
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('pwb-brand') 
AND tr.object_id IN (3626) 
ORDER BY t.name ASC
0.2182
SELECT ID 
FROM QIq01W_posts 
WHERE post_type = 'blocks' 
AND post_name = 'instagram-newsletter'
0.1609
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 1783 
LIMIT 1
0.1359
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_timeout_instagram-a7-pandorabox-gr' 
LIMIT 1
0.1540
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_instagram-a7-pandorabox-gr' 
LIMIT 1
0.6590
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('pwb-brand') 
ORDER BY t.name ASC
0.3471
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (1018,855,655,651,1100,260,741,1073,525,750,745,141,138,860,460,378,237,185,1016) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1469
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25296 
LIMIT 1
0.1612
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (25296) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1478
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25297 
LIMIT 1
0.1531
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (25297) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1469
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 30506 
LIMIT 1
0.1569
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (30506) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1500
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25298 
LIMIT 1
0.1569
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (25298) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1500
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25299 
LIMIT 1
0.1600
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (25299) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1528
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 30505 
LIMIT 1
0.1550
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (30505) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1590
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25300 
LIMIT 1
0.1609
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (25300) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1490
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25303 
LIMIT 1
0.1590
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (25303) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1621
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 1605 
LIMIT 1
0.1831
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (1605) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1481
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 1615 
LIMIT 1
0.1791
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (1615) 
ORDER BY meta_id ASC
0.8600
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_tag') 
AND tt.count > 0 
ORDER BY tt.count DESC 
LIMIT 45
0.5119
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (839,240,190,208,124,747,195,691,192,201,713,157,175,198,144,516,646,566,80,165,77,634,83,831,817,142,177,515,533,589,160,171,563,74,662,627,153,507,539,680,462,556,623,889) 
ORDER BY meta_id ASC
0.2711
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25304 
LIMIT 1
0.1860
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (25304) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1502
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25291 
LIMIT 1
0.1540
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (25291) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1490
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25292 
LIMIT 1
0.1519
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (25292) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1550
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25293 
LIMIT 1
0.1590
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (25293) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1640
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25294 
LIMIT 1
0.1709
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (25294) 
ORDER BY meta_id ASC
0.3850
SELECT QIq01W_posts.* 
FROM QIq01W_posts 
WHERE 1=1 
AND QIq01W_posts.ID IN (30364,30365,30366,30367,30373,30384,31044,31045,31046,31049,31050,31051,31052,31053,31054) 
AND QIq01W_posts.post_type = 'nav_menu_item' 
AND ((QIq01W_posts.post_status = 'publish')) 
ORDER BY QIq01W_posts.menu_order ASC
[0] => themes/flatsome/inc/init.php
[1] => themes/flatsome/inc/classes/class-flatsome-default.php
[2] => themes/flatsome/inc/classes/class-flatsome-options.php
[3] => themes/flatsome/inc/classes/class-flatsome-upgrade.php
[4] => themes/flatsome/inc/functions/function-conditionals.php
[5] => themes/flatsome/inc/functions/function-global.php
[6] => themes/flatsome/inc/functions/function-upgrade.php
[7] => themes/flatsome/inc/functions/function-defaults.php
[8] => themes/flatsome/inc/functions/function-setup.php
[9] => themes/flatsome/inc/functions/function-theme-mods.php
[10] => themes/flatsome/inc/functions/function-plugins.php
[11] => themes/flatsome/inc/classes/class-tgm-plugin-activation.php
[12] => themes/flatsome/inc/functions/function-custom-css.php
[13] => themes/flatsome/inc/functions/function-maintenance.php
[14] => themes/flatsome/inc/functions/function-fallbacks.php
[15] => themes/flatsome/inc/functions/function-fonts.php
[16] => themes/flatsome/inc/functions/function-presets.php
[17] => themes/flatsome/inc/helpers/helpers-frontend.php
[18] => themes/flatsome/inc/helpers/helpers-shortcode.php
[19] => themes/flatsome/inc/helpers/helpers-grid.php
[20] => themes/flatsome/inc/helpers/helpers-icons.php
[21] => themes/flatsome/inc/structure/structure-footer.php
[22] => themes/flatsome/inc/structure/structure-header.php
[23] => themes/flatsome/inc/structure/structure-pages.php
[24] => themes/flatsome/inc/structure/structure-posts.php
[25] => themes/flatsome/inc/structure/structure-sidebars.php
[26] => themes/flatsome/inc/structure/structure-portfolio.php
[27] => themes/flatsome/inc/shortcodes/row.php
[28] => themes/flatsome/inc/shortcodes/text_box.php
[29] => themes/flatsome/inc/shortcodes/sections.php
[30] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_slider.php
[31] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_banner.php
[32] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_banner_grid.php
[33] => themes/flatsome/inc/shortcodes/accordion.php
[34] => themes/flatsome/inc/shortcodes/tabs.php
[35] => themes/flatsome/inc/shortcodes/gap.php
[36] => themes/flatsome/inc/shortcodes/featured_box.php
[37] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_sidebar.php
[38] => themes/flatsome/inc/shortcodes/buttons.php
[39] => themes/flatsome/inc/shortcodes/share_follow.php
[40] => themes/flatsome/inc/shortcodes/elements.php
[41] => themes/flatsome/inc/shortcodes/titles_dividers.php
[42] => themes/flatsome/inc/shortcodes/lightbox.php
[43] => themes/flatsome/inc/shortcodes/blog_posts.php
[44] => themes/flatsome/inc/shortcodes/google_maps.php
[45] => themes/flatsome/inc/shortcodes/testimonials.php
[46] => themes/flatsome/inc/shortcodes/team_members.php
[47] => themes/flatsome/inc/shortcodes/messages.php
[48] => themes/flatsome/inc/shortcodes/search.php
[49] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_logo.php
[50] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_image.php
[51] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_image_box.php
[52] => themes/flatsome/inc/shortcodes/price_table.php
[53] => themes/flatsome/inc/shortcodes/scroll_to.php
[54] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_pages.php
[55] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_gallery.php
[56] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_hotspot.php
[57] => themes/flatsome/inc/shortcodes/item_list.php
[58] => themes/flatsome/inc/shortcodes/page_header.php
[59] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_instagram_feed.php
[60] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_countdown/ux-countdown.php
[61] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_video.php
[62] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_nav.php
[63] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_payment_icons.php
[64] => themes/flatsome/inc/shortcodes/portfolio.php
[65] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_products.php
[66] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_products_list.php
[67] => themes/flatsome/inc/shortcodes/product_flip.php
[68] => themes/flatsome/inc/shortcodes/product_categories.php
[69] => themes/flatsome/inc/classes/class-wc-product-data-fields.php
[70] => themes/flatsome/inc/woocommerce/structure-wc-product-page-fields.php
[71] => themes/flatsome/inc/woocommerce/structure-wc-global.php
[72] => themes/flatsome/inc/woocommerce/structure-wc-category-page.php
[73] => themes/flatsome/inc/woocommerce/structure-wc-category-page-header.php
[74] => themes/flatsome/inc/woocommerce/structure-wc-product-box.php
[75] => themes/flatsome/inc/woocommerce/structure-wc-helpers.php
[76] => themes/flatsome/inc/woocommerce/structure-wc-checkout.php
[77] => themes/flatsome/inc/woocommerce/structure-wc-cart.php
[78] => themes/flatsome/inc/woocommerce/structure-wc-product-page.php
[79] => themes/flatsome/inc/woocommerce/structure-wc-product-page-header.php
[80] => themes/flatsome/inc/widgets/widget-recent-posts.php
[81] => themes/flatsome/inc/widgets/widget-blocks.php
[82] => themes/flatsome/inc/widgets/widget-upsell.php
[83] => themes/flatsome/inc/post-types/post-type-ux-blocks.php
[84] => themes/flatsome/inc/post-types/post-type-ux-portfolio.php
[85] => themes/flatsome/inc/integrations/integrations.php
[86] => themes/flatsome/inc/integrations/contact-form-7/contact-form-7.php
[87] => themes/flatsome/inc/integrations/ubermenu/flatsome-ubermenu.php
[88] => themes/flatsome/inc/extensions/extensions.php
[89] => themes/flatsome/inc/extensions/flatsome-lazy-load/flatsome-lazy-load.php
[90] => themes/flatsome/inc/extensions/flatsome-live-search/flatsome-live-search.php
[91] => themes/flatsome/inc/extensions/flatsome-wc-quick-view/flatsome-quick-view.php
[92] => themes/flatsome/inc/builder/builder.php
[93] => themes/flatsome/inc/builder/core/ux-builder.php
[94] => themes/flatsome/inc/builder/core/server/helpers/states.php
[95] => themes/flatsome/inc/builder/core/server/helpers/breakpoints.php
[96] => themes/flatsome/inc/builder/core/server/helpers/posts.php
[97] => themes/flatsome/inc/builder/core/server/helpers/elements.php
[98] => themes/flatsome/inc/builder/core/server/helpers/urls.php
[99] => themes/flatsome/inc/builder/core/server/actions/actions.php
[100] => themes/flatsome/inc/builder/core/server/filters/public.php
[101] => themes/flatsome/inc/builder/actions.php
[102] => themes/flatsome/woocommerce/single-product.php
[103] => themes/flatsome/header.php
[104] => themes/flatsome/template-parts/header/header-wrapper.php
[105] => themes/flatsome/template-parts/header/header-top.php
[106] => themes/flatsome/template-parts/header/partials/element-social.php
[107] => themes/flatsome/template-parts/header/partials/element-wishlist.php
[108] => themes/flatsome/template-parts/header/header-main.php
[109] => themes/flatsome/template-parts/header/partials/element-logo.php
[110] => themes/flatsome/template-parts/header/partials/element-menu-icon.php
[111] => themes/flatsome/template-parts/header/partials/element-search-form.php
[112] => themes/flatsome/woocommerce/product-searchform.php
[113] => themes/flatsome/template-parts/header/partials/element-account.php
[114] => themes/flatsome/template-parts/header/partials/element-cart.php
[115] => themes/flatsome/template-parts/header/partials/element-cart-mobile.php
[116] => themes/flatsome/template-parts/header/header-bottom.php
[117] => themes/flatsome/woocommerce/single-product/headers/header-product-featured.php
[118] => themes/flatsome/woocommerce/loop/breadcrumbs.php
[119] => themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php
[120] => themes/flatsome/woocommerce/global/wrapper-start.php
[121] => themes/flatsome/woocommerce/content-single-product.php
[122] => themes/flatsome/woocommerce/single-product/filter-button.php
[123] => themes/flatsome/woocommerce/single-product/layouts/product.php
[124] => themes/flatsome/woocommerce/single-product/product-image.php
[125] => themes/flatsome/woocommerce/single-product/product-image-default.php
[126] => themes/flatsome/woocommerce/single-product/sale-flash.php
[127] => themes/flatsome/woocommerce/single-product/product-thumbnails.php
[128] => themes/flatsome/woocommerce/single-product/title.php
[129] => themes/flatsome/woocommerce/single-product/price.php
[130] => themes/flatsome/woocommerce/single-product/short-description.php
[131] => themes/flatsome/woocommerce/global/quantity-input.php
[132] => themes/flatsome/woocommerce/single-product/tabs/tabs.php
[133] => themes/flatsome/woocommerce/single-product/related.php
[134] => themes/flatsome/woocommerce/content-product.php
[135] => themes/flatsome/woocommerce/loop/sale-flash.php
[136] => themes/flatsome/woocommerce/global/wrapper-end.php
[137] => themes/flatsome/footer.php
[138] => themes/flatsome/template-parts/footer/footer.php
[139] => themes/flatsome/inc/shortcodes/commons/video.php
[140] => themes/flatsome/inc/shortcodes/commons/border.php
[141] => themes/flatsome/template-parts/footer/footer-absolute.php
[142] => themes/flatsome/template-parts/overlays/overlay-menu.php
[143] => themes/flatsome/template-parts/header/partials/element-account-sidebar.php
Unknown Η id κλήθηκε εσφαλμένα. Οι ιδιότητες προϊόντος δε θα έπρεπε να προσπελαύνονται απευθείας. Backtrace: require('wp-blog-header.php'), require_once('wp-includes/template-loader.php'), include('/themes/flatsome/woocommerce/single-product.php'), wc_get_template_part, load_template, require('/themes/flatsome/woocommerce/content-single-product.php'), wc_get_template_part, load_template, require('/themes/flatsome/woocommerce/single-product/layouts/product.php'), do_action('woocommerce_single_product_summary'), WP_Hook->do_action, WP_Hook->apply_filters, woocommerce_template_single_add_to_cart, do_action('woocommerce_simple_add_to_cart'), WP_Hook->do_action, WP_Hook->apply_filters, woocommerce_simple_add_to_cart, wc_get_template, include('/plugins/woocommerce/templates/single-product/add-to-cart/simple.php'), wc_get_stock_html, WC_Product->get_availability, apply_filters('woocommerce_get_availability'), WP_Hook->apply_filters, WooCommerce_Custom_Availability->custom_availability, WC_Abstract_Legacy_Product->__get, wc_doing_it_wrong Παρακαλώ δείτε τη σελίδα Debugging in WordPress για περισσότερες πληροφορίες. (Το μήνυμα αυτό προστέθηκε στην έκδ. 3.0.) on line 4147 in file /home/pandorabox/public_html/wp-includes/functions.php