Δεν βρέθηκε κανένα προϊόν που να ταιριάζει με την επιλογή σας.

Toggle Globals Profiler (904 ms) SQL (126 queries in 115.67 ms) Templates Errors (0) Close
$_GET = array (
);

$_POST = array (
);

$_COOKIE = array (
);

$_SESSION = array (
 't_npcnt' => 0,
 't_fpcnt' => 0,
);

$_SERVER = array (
 'SERVER_SOFTWARE' => 'LiteSpeed',
 'REQUEST_URI' => '/manufacturer/feel-touch/',
 'PATH' => '/bin:/usr/bin:/usr/local/bin',
 'HTTP_ACCEPT' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
 'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'x-gzip, gzip, deflate',
 'HTTP_HOST' => 'www.pandorabox.gr',
 'HTTP_USER_AGENT' => 'CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)',
 'DOCUMENT_ROOT' => '/home/pandorabox/public_html',
 'REMOTE_ADDR' => '54.158.194.80',
 'REMOTE_PORT' => '37670',
 'SERVER_ADDR' => '38.107.221.7',
 'SERVER_NAME' => 'www.pandorabox.gr',
 'SERVER_ADMIN' => 'webmaster@pandorabox.gr',
 'SERVER_PORT' => '443',
 'REDIRECT_URL' => '/manufacturer/feel-touch/',
 'HTTPS' => 'on',
 'W3TC_SSL' => '_ssl',
 'W3TC_ENC' => '_gzip',
 'REDIRECT_STATUS' => '200',
 'SSL_PROTOCOL' => 'TLSv1.2',
 'SSL_SESSION_ID' => '6c3bdb36fc87a9028e01fc0b1cde1ec0113434126550dcaf6b29372c9c26e633',
 'SSL_CIPHER' => 'ECDHE-RSA-AES128-SHA256',
 'SSL_CIPHER_USEKEYSIZE' => '128',
 'SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE' => '128',
 'SCRIPT_FILENAME' => '/home/pandorabox/public_html/index.php',
 'QUERY_STRING' => '',
 'SCRIPT_URI' => 'https://www.pandorabox.gr/manufacturer/feel-touch/',
 'SCRIPT_URL' => '/manufacturer/feel-touch/',
 'SCRIPT_NAME' => '/index.php',
 'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.0',
 'REQUEST_METHOD' => 'GET',
 'X-LSCACHE' => 'on',
 'PHP_SELF' => '/index.php',
 'REQUEST_TIME_FLOAT' => '1526893911.5449',
 'REQUEST_TIME' => '1526893911',
 'argv' => 
 array (
 ),
 'argc' => '0',
);

Profiler Started 0.0000 ms 3930 kB
Profiler Stopped 903.7421 ms 38791 kB
0.1459
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'backwpup_cfg_hash' 
LIMIT 1
0.1409
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'uninstall_plugins' 
LIMIT 1
0.1750
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_timeout_jetpack_idc_allowed' 
LIMIT 1
0.1609
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_jetpack_idc_allowed' 
LIMIT 1
0.1202
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'jetpack_sync_error_idc' 
LIMIT 1
0.1221
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'jetpack_edit_links_calypso_redirect' 
LIMIT 1
0.1190
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'PO_disable_compat_notices' 
LIMIT 1
0.2379
SELECT options 
FROM QIq01W_pmxi_imports 
WHERE id = 0
0.1380
SELECT option_name, option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_wpallimport_session_new_'
0.2208
SELECT autoload 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'wc_gateway_ppce_bootstrap_warning_message'
0.1121
SELECT autoload 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'wc_gateway_ppce_prompt_to_connect'
0.1490
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'backwpup_version' 
LIMIT 1
0.1309
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'backwpup_cfg_showadminbar' 
LIMIT 1
0.1299
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'inpsyde-phone-consent-given-BackWPup' 
LIMIT 1
0.6139
SHOW FULL COLUMNS 
FROM `QIq01W_options`
0.9599
UPDATE `QIq01W_options` 

WHERE `option_name` = 'cron'
0.2489
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'woocommerce_lock_down_admin' 
LIMIT 1
0.2558
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'ga_id' 
LIMIT 1
0.1199
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'ga_Dname' 
LIMIT 1
0.1180
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'ga_ST' 
LIMIT 1
0.1380
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'ga_eeT' 
LIMIT 1
0.1161
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'ga_gUser' 
LIMIT 1
0.1121
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'ga_imTh' 
LIMIT 1
0.1721
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'woocommerce_tax_display_cart' 
LIMIT 1
0.1299
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'mailchimp_woocommerce_db_mailchimp_carts' 
LIMIT 1
0.2489
SELECT QIq01W_posts.ID 
FROM QIq01W_posts 
WHERE 1=1 
AND QIq01W_posts.post_type = 'sidebar' 
AND ((QIq01W_posts.post_status = 'publish')) 
ORDER BY QIq01W_posts.post_date DESC 
LIMIT 0, 200
0.1638
SELECT QIq01W_posts.* 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID IN (1616)
0.1869
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (1616) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1402
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_timeout_jetpack_file_data_6.1' 
LIMIT 1
0.1831
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_jetpack_file_data_6.1' 
LIMIT 1
0.2520
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_timeout_wpcom_social_media_icons_widget::is_active' 
LIMIT 1
0.1390
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_wpcom_social_media_icons_widget::is_active' 
LIMIT 1
0.2580
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25 
LIMIT 1
0.1550
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_timeout_doing_cron' 
LIMIT 1
0.1190
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_doing_cron' 
LIMIT 1
0.4859
INSERT INTO `QIq01W_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_doing_cron', '1526893911.7428979873657226562500', 'yes') 
ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)
0.2930
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_site_transient_timeout_PO_delete_missing_posts' 
LIMIT 1
0.1681
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_site_transient_PO_delete_missing_posts' 
LIMIT 1
0.1779
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'active_sitewide_plugins' 
LIMIT 1
0.2229
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'ubermenu_menus' 
LIMIT 1
0.1681
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'woocommerce_thumbnail_image_width' 
LIMIT 1
0.5670
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('pwb-brand') 
AND t.slug = 'feel-touch' 
LIMIT 1
0.7350
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_visibility') 
ORDER BY t.name ASC
0.1960
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (10) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1841
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'woocommerce_catalog_columns' 
LIMIT 1
0.1290
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'woocommerce_catalog_rows' 
LIMIT 1
0.3080
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('pwb-brand') 
AND t.slug IN ('feel-touch')
0.2122
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('pwb-brand') 
AND t.term_id IN ( 1100 )
0.8662
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS QIq01W_posts.ID 
FROM QIq01W_posts LEFT JOIN QIq01W_term_relationships ON (QIq01W_posts.ID = QIq01W_term_relationships.object_id) 
WHERE 1=1 
AND ( QIq01W_posts.ID NOT IN ( SELECT object_id 
FROM QIq01W_term_relationships 
WHERE term_taxonomy_id IN (0,10) ) 
AND QIq01W_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1100) ) 
AND QIq01W_posts.post_type = 'product' 
AND (QIq01W_posts.post_status = 'publish') 
GROUP BY QIq01W_posts.ID 
ORDER BY QIq01W_posts.post_date DESC, QIq01W_posts.ID DESC 
LIMIT 0, 20
0.4401
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 26 
LIMIT 1
0.1891
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'can_compress_scripts' 
LIMIT 1
0.1709
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_timeout__ubermenu_generated_styles' 
LIMIT 1
0.1869
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient__ubermenu_generated_styles' 
LIMIT 1
0.4551
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 716 
LIMIT 1
0.3319
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (716) 
ORDER BY meta_id ASC
0.4232
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'woocommerce_demo_store' 
LIMIT 1
0.4489
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 28 
LIMIT 1
0.4549
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_ubermenu_menu_item_settings_defaults' 
LIMIT 1
0.5031
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
WHERE t.term_id = 1092
0.3531
SELECT tr.object_id 
FROM QIq01W_term_relationships AS tr 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('nav_menu') 
AND tt.term_id IN ('1092') 
ORDER BY tr.object_id ASC
0.6340
SELECT QIq01W_posts.* 
FROM QIq01W_posts 
WHERE 1=1 
AND QIq01W_posts.ID IN (30364,30365,30366,30367,30373,30384,31044,31045,31046,31049,31050,31051,31052,31053,31054) 
AND QIq01W_posts.post_type = 'nav_menu_item' 
AND ((QIq01W_posts.post_status = 'publish')) 
ORDER BY QIq01W_posts.menu_order ASC
1.1220
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (30366,31050,31052,31051,30365,30373,31049,30364,30384,30367,31053,31054,31046,31044,31045) 
ORDER BY meta_id ASC
1.6890
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND t.term_id IN ( 232,746,238,461,64,213,233,751,239,229,893 ) 
AND tt.count > 0 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5770
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (232,64,213,233,746,751,461,229,893,238,239) 
ORDER BY meta_id ASC
0.2580
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_timeout_wc_term_counts' 
LIMIT 1
0.2000
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_wc_term_counts' 
LIMIT 1
0.4351
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
WHERE t.term_id = 226
0.2661
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
WHERE t.term_id = 225
2.2330
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tt.parent = '64' 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.4160
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (65,67,66,632) 
ORDER BY meta_id ASC
2.5511
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tt.parent = '65' 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.7510
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (1023,43,68,150,681,47,679,618,675,622,174,63,664,661,657,178) 
ORDER BY meta_id ASC
2.4409
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tt.parent = '67' 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5460
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (156,148,154,158,168,139,161,172,183) 
ORDER BY meta_id ASC
2.4221
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tt.parent = '66' 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.5291
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (146,152,1059,170,166,20,819,163,176,181) 
ORDER BY meta_id ASC
1.9670
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tt.parent = '632' 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.3068
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (633) 
ORDER BY meta_id ASC
2.0599
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tt.parent = '213' 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.4911
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (728,214,225,558,711,878) 
ORDER BY meta_id ASC
0.4449
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (1100) 
ORDER BY meta_id ASC
1.0569
SELECT QIq01W_posts.ID 
FROM QIq01W_posts 
INNER JOIN QIq01W_postmeta ON ( QIq01W_posts.ID = QIq01W_postmeta.post_id ) 
INNER JOIN QIq01W_postmeta AS mt1 ON ( QIq01W_posts.ID = mt1.post_id ) 
WHERE 1=1 
AND ( ( QIq01W_postmeta.meta_key = '_sidebar_to_replace' 
AND QIq01W_postmeta.meta_value != '' ) 
AND ( mt1.meta_key = '_condition' 
AND mt1.meta_value IN ('term-1100','term-1100','archive-pwb-brand','taxonomies','archive') ) ) 
AND QIq01W_posts.post_type = 'sidebar' 
AND ((QIq01W_posts.post_status = 'publish')) 
GROUP BY QIq01W_posts.ID 
ORDER BY QIq01W_posts.post_date DESC 
LIMIT 0, 200
2.6121
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
ORDER BY t.name ASC
1.8010
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (717,721,1053,1055,559,573,602,1057,218,1033,816,219,851,669,145,1021,31,223,742,546,548,551,1035,1037,1039,697,699,873,222,879,1061,883,690,1025,645,686,615,224,588,230,590,886,537,221,220,1041,1043,1045,191,1047,217,543,565,227,228,231,226,1069,729,570,603,606,1031,1070,569,599,215,824,829,1049,526,827,591,737,562,901,1051,530,216,1029,1068,579,712,1067,576,672,586,1063) 
ORDER BY meta_id ASC
59.3650
SELECT object_id, term_taxonomy_id 
FROM QIq01W_term_relationships 
INNER JOIN QIq01W_posts ON object_id = ID 
WHERE term_taxonomy_id IN (717,721,1053,1055,1023,43,68,150,681,47,65,679,618,675,622,174,63,232,64,213,233,746,751,156,559,573,602,148,154,158,168,67,139,161,172,183,1057,461,218,1033,816,219,851,669,145,1021,31,223,742,546,548,551,1035,1037,1039,697,699,873,222,879,1061,883,728,664,690,1025,645,686,214,615,224,588,225,230,590,146,152,1059,170,166,66,20,632,633,819,163,176,181,661,886,537,221,220,1041,1043,1045,191,1047,217,543,565,229,893,227,228,231,226,1069,729,570,657,603,606,1031,1070,569,238,239,558,599,215,824,829,1049,526,827,178,591,737,562,901,1051,530,216,1029,1068,579,711,712,1067,576,672,586,1063,878) 
AND post_type IN ('product') 
AND post_status = 'publish'
0.5369
SELECT ID 
FROM QIq01W_posts 
WHERE post_type = 'blocks' 
AND post_name = 'instagram-newsletter'
0.2151
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 1783 
LIMIT 1
0.2122
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_timeout_instagram-a7-pandorabox-gr' 
LIMIT 1
0.1969
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_instagram-a7-pandorabox-gr' 
LIMIT 1
1.1261
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('pwb-brand') 
ORDER BY t.name ASC
0.5589
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (1018,855,655,651,260,741,1073,525,750,745,143,141,138,860,460,378,237,185,1016) 
ORDER BY meta_id ASC
0.2341
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25296 
LIMIT 1
0.2172
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (25296) 
ORDER BY meta_id ASC
0.2501
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25297 
LIMIT 1
0.1950
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (25297) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1950
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 30506 
LIMIT 1
0.1869
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (30506) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1831
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25298 
LIMIT 1
0.1781
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (25298) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1919
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25299 
LIMIT 1
0.1960
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (25299) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1900
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 30505 
LIMIT 1
0.1922
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (30505) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1838
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25300 
LIMIT 1
0.1719
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (25300) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1729
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25303 
LIMIT 1
0.1712
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (25303) 
ORDER BY meta_id ASC
0.2420
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 1605 
LIMIT 1
0.2320
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (1605) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1929
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 1615 
LIMIT 1
0.2198
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (1615) 
ORDER BY meta_id ASC
1.6849
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_tag') 
AND tt.count > 0 
ORDER BY tt.count DESC 
LIMIT 45
0.8948
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (839,240,190,208,124,747,195,691,192,201,713,157,175,198,517,144,516,646,566,80,165,77,634,83,831,817,142,177,515,533,589,160,171,563,74,662,627,153,507,539,680,462,556,623,889) 
ORDER BY meta_id ASC
0.3800
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25304 
LIMIT 1
0.2370
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (25304) 
ORDER BY meta_id ASC
0.2100
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25290 
LIMIT 1
0.1860
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (25290) 
ORDER BY meta_id ASC
0.2830
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25291 
LIMIT 1
0.2041
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (25291) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1860
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25292 
LIMIT 1
0.1750
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (25292) 
ORDER BY meta_id ASC
0.2179
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25293 
LIMIT 1
0.1891
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (25293) 
ORDER BY meta_id ASC
0.2041
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25294 
LIMIT 1
0.1912
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (25294) 
ORDER BY meta_id ASC
0.8032
SELECT QIq01W_posts.* 
FROM QIq01W_posts 
WHERE 1=1 
AND QIq01W_posts.ID IN (30364,30365,30366,30367,30373,30384,31044,31045,31046,31049,31050,31051,31052,31053,31054) 
AND QIq01W_posts.post_type = 'nav_menu_item' 
AND ((QIq01W_posts.post_status = 'publish')) 
ORDER BY QIq01W_posts.menu_order ASC
[0] => themes/flatsome/inc/init.php
[1] => themes/flatsome/inc/classes/class-flatsome-default.php
[2] => themes/flatsome/inc/classes/class-flatsome-options.php
[3] => themes/flatsome/inc/classes/class-flatsome-upgrade.php
[4] => themes/flatsome/inc/functions/function-conditionals.php
[5] => themes/flatsome/inc/functions/function-global.php
[6] => themes/flatsome/inc/functions/function-upgrade.php
[7] => themes/flatsome/inc/functions/function-defaults.php
[8] => themes/flatsome/inc/functions/function-setup.php
[9] => themes/flatsome/inc/functions/function-theme-mods.php
[10] => themes/flatsome/inc/functions/function-plugins.php
[11] => themes/flatsome/inc/classes/class-tgm-plugin-activation.php
[12] => themes/flatsome/inc/functions/function-custom-css.php
[13] => themes/flatsome/inc/functions/function-maintenance.php
[14] => themes/flatsome/inc/functions/function-fallbacks.php
[15] => themes/flatsome/inc/functions/function-fonts.php
[16] => themes/flatsome/inc/functions/function-presets.php
[17] => themes/flatsome/inc/helpers/helpers-frontend.php
[18] => themes/flatsome/inc/helpers/helpers-shortcode.php
[19] => themes/flatsome/inc/helpers/helpers-grid.php
[20] => themes/flatsome/inc/helpers/helpers-icons.php
[21] => themes/flatsome/inc/structure/structure-footer.php
[22] => themes/flatsome/inc/structure/structure-header.php
[23] => themes/flatsome/inc/structure/structure-pages.php
[24] => themes/flatsome/inc/structure/structure-posts.php
[25] => themes/flatsome/inc/structure/structure-sidebars.php
[26] => themes/flatsome/inc/structure/structure-portfolio.php
[27] => themes/flatsome/inc/shortcodes/row.php
[28] => themes/flatsome/inc/shortcodes/text_box.php
[29] => themes/flatsome/inc/shortcodes/sections.php
[30] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_slider.php
[31] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_banner.php
[32] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_banner_grid.php
[33] => themes/flatsome/inc/shortcodes/accordion.php
[34] => themes/flatsome/inc/shortcodes/tabs.php
[35] => themes/flatsome/inc/shortcodes/gap.php
[36] => themes/flatsome/inc/shortcodes/featured_box.php
[37] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_sidebar.php
[38] => themes/flatsome/inc/shortcodes/buttons.php
[39] => themes/flatsome/inc/shortcodes/share_follow.php
[40] => themes/flatsome/inc/shortcodes/elements.php
[41] => themes/flatsome/inc/shortcodes/titles_dividers.php
[42] => themes/flatsome/inc/shortcodes/lightbox.php
[43] => themes/flatsome/inc/shortcodes/blog_posts.php
[44] => themes/flatsome/inc/shortcodes/google_maps.php
[45] => themes/flatsome/inc/shortcodes/testimonials.php
[46] => themes/flatsome/inc/shortcodes/team_members.php
[47] => themes/flatsome/inc/shortcodes/messages.php
[48] => themes/flatsome/inc/shortcodes/search.php
[49] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_logo.php
[50] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_image.php
[51] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_image_box.php
[52] => themes/flatsome/inc/shortcodes/price_table.php
[53] => themes/flatsome/inc/shortcodes/scroll_to.php
[54] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_pages.php
[55] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_gallery.php
[56] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_hotspot.php
[57] => themes/flatsome/inc/shortcodes/item_list.php
[58] => themes/flatsome/inc/shortcodes/page_header.php
[59] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_instagram_feed.php
[60] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_countdown/ux-countdown.php
[61] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_video.php
[62] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_nav.php
[63] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_payment_icons.php
[64] => themes/flatsome/inc/shortcodes/portfolio.php
[65] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_products.php
[66] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_products_list.php
[67] => themes/flatsome/inc/shortcodes/product_flip.php
[68] => themes/flatsome/inc/shortcodes/product_categories.php
[69] => themes/flatsome/inc/classes/class-wc-product-data-fields.php
[70] => themes/flatsome/inc/woocommerce/structure-wc-product-page-fields.php
[71] => themes/flatsome/inc/woocommerce/structure-wc-global.php
[72] => themes/flatsome/inc/woocommerce/structure-wc-category-page.php
[73] => themes/flatsome/inc/woocommerce/structure-wc-category-page-header.php
[74] => themes/flatsome/inc/woocommerce/structure-wc-product-box.php
[75] => themes/flatsome/inc/woocommerce/structure-wc-helpers.php
[76] => themes/flatsome/inc/woocommerce/structure-wc-checkout.php
[77] => themes/flatsome/inc/woocommerce/structure-wc-cart.php
[78] => themes/flatsome/inc/woocommerce/structure-wc-product-page.php
[79] => themes/flatsome/inc/woocommerce/structure-wc-product-page-header.php
[80] => themes/flatsome/inc/widgets/widget-recent-posts.php
[81] => themes/flatsome/inc/widgets/widget-blocks.php
[82] => themes/flatsome/inc/widgets/widget-upsell.php
[83] => themes/flatsome/inc/post-types/post-type-ux-blocks.php
[84] => themes/flatsome/inc/post-types/post-type-ux-portfolio.php
[85] => themes/flatsome/inc/integrations/integrations.php
[86] => themes/flatsome/inc/integrations/contact-form-7/contact-form-7.php
[87] => themes/flatsome/inc/integrations/ubermenu/flatsome-ubermenu.php
[88] => themes/flatsome/inc/extensions/extensions.php
[89] => themes/flatsome/inc/extensions/flatsome-lazy-load/flatsome-lazy-load.php
[90] => themes/flatsome/inc/extensions/flatsome-live-search/flatsome-live-search.php
[91] => themes/flatsome/inc/extensions/flatsome-wc-quick-view/flatsome-quick-view.php
[92] => themes/flatsome/inc/builder/builder.php
[93] => themes/flatsome/inc/builder/core/ux-builder.php
[94] => themes/flatsome/inc/builder/core/server/helpers/states.php
[95] => themes/flatsome/inc/builder/core/server/helpers/breakpoints.php
[96] => themes/flatsome/inc/builder/core/server/helpers/posts.php
[97] => themes/flatsome/inc/builder/core/server/helpers/elements.php
[98] => themes/flatsome/inc/builder/core/server/helpers/urls.php
[99] => themes/flatsome/inc/builder/core/server/actions/actions.php
[100] => themes/flatsome/inc/builder/core/server/filters/public.php
[101] => themes/flatsome/inc/builder/actions.php
[102] => themes/flatsome/woocommerce/archive-product.php
[103] => themes/flatsome/header.php
[104] => themes/flatsome/template-parts/header/header-wrapper.php
[105] => themes/flatsome/template-parts/header/header-top.php
[106] => themes/flatsome/template-parts/header/partials/element-social.php
[107] => themes/flatsome/template-parts/header/partials/element-wishlist.php
[108] => themes/flatsome/template-parts/header/header-main.php
[109] => themes/flatsome/template-parts/header/partials/element-logo.php
[110] => themes/flatsome/template-parts/header/partials/element-menu-icon.php
[111] => themes/flatsome/template-parts/header/partials/element-search-form.php
[112] => themes/flatsome/woocommerce/product-searchform.php
[113] => themes/flatsome/template-parts/header/partials/element-account.php
[114] => themes/flatsome/template-parts/header/partials/element-cart.php
[115] => themes/flatsome/template-parts/header/partials/element-cart-mobile.php
[116] => themes/flatsome/template-parts/header/header-bottom.php
[117] => themes/flatsome/woocommerce/layouts/headers/category-title-featured.php
[118] => themes/flatsome/woocommerce/loop/breadcrumbs.php
[119] => themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php
[120] => themes/flatsome/woocommerce/loop/filter-button.php
[121] => themes/flatsome/woocommerce/layouts/category-off-canvas.php
[122] => themes/flatsome/woocommerce/global/wrapper-start.php
[123] => themes/flatsome/woocommerce/global/wrapper-end.php
[124] => themes/flatsome/footer.php
[125] => themes/flatsome/template-parts/footer/footer.php
[126] => themes/flatsome/inc/shortcodes/commons/video.php
[127] => themes/flatsome/inc/shortcodes/commons/border.php
[128] => themes/flatsome/template-parts/footer/footer-absolute.php
[129] => themes/flatsome/template-parts/overlays/overlay-menu.php
[130] => themes/flatsome/template-parts/header/partials/element-account-sidebar.php
No errors found.