ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 To PandoraBox.gr σας ευχαριστεί για το ενδιαφέρον σας και για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα του.

Εισαγωγή

 

Το www.PandoraBox.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου, το οποίο ανήκει στην ατομική εταιρία Ε.ΣΕΠΕΤΑΔΕΛΛΗ που εδρεύει στην Παλαιο Φαληρο Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα.

 Όλες οι πληροφορίες που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα αφορούν τόσο την ατομική εταιρία Ε.ΣΕΠΕΤΑΔΕΛΛΗ όσο και τις παρεχόμενες συναλλαγές, οι οποίες είναι ακριβείς,

αληθείς και πλήρεις και αφορούν τα προϊόντα, τις υπηρεσίες καθώς και τον τρόπο προώθησης αυτών.  Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού του τόπου «όπως ακριβώς έχουν».

Οι κάτωθι «όροι και προϋποθέσεις χρήσης», ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού μας τόπου και για ότι γενικά περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος PandoraBox.gr.

 Όροι χρήσης και μεταβολές

 

Πριν  από οποιαδήποτε επίσκεψη ή χρήση της ιστοσελίδας PandoraBox.gr ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες «όρους και προϋποθέσεις χρήσης».  Σε περίπτωση διαφωνίας  με οποιονδήποτε όρο ή προϋπόθεση, ο χρήστης  οφείλει να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος PandoraBox.gr.  Άλλως,  η χρήση της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος PandoraBox.gr ισοδυναμεί με σιωπηρή, ανεπιφύλακτη αποδοχή και παροχή συγκατάθεσης εκ μέρους του χρήστη, για τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτής.

 Η ατομική εταιρία Ε.ΣΕΠΕΤΑΔΕΛΛΗ μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις  χρήσης.  Όποιες αλλαγές γίνουν, η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματός της.  Οι χρήστες/επισκέπτες, οφείλουν κάθε αφορά να ελέγχουν για τυχόν αλλαγές. Συνεπάγεται δε, ότι εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από την χρήση/επίσκεψη της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος PandoraBox.gr.

Πνευματική ιδιοκτησία

 

Σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας,

το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας του και του ηλεκτρονικού καταστήματος PandoraBox.gr συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, επωνυμιών, διακριτικών τίτλων, ονομάτων, εμπορικών σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, διασχηματισμών, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων που ανήκουν στην εταιρία, είτε η εταιρία έχει την άδεια χρήσης αυτών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας.  Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση (download)», μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ατομική εταιρία Ε.ΣΕΠΕΤΑΔΕΛΛΗ Ότι άλλο αφορά τρίτους και περιλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος PandoraBox.gr αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τους, ανάγεται δε σε δική τους ευθύνη και ουδόλως έχει να κάνει με την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος PandoraBox.gr.

 Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

 

Η ατομική εταιρία Ε.ΣΕΠΕΤΑΔΕΛΛΗ σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του διαδικτυακού ή και σε εύλογη αδυναμία παροχής υπηρεσιών και προϊόντων που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη  επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Ωστόσο, προς διασφάλιση των συναλλαγών διαθέτει σύστημα Secure Shell Layer (SSL).  Δεν ευθύνεται για παράνομη χρήση πιστωτικής κάρτας από μή κάτοχο, εφόσον, δεν έχει δηλωθεί στην τράπεζα η απώλειά της καθώς συνιστά ευθύνη του Πελάτη η φύλαξη της πιστωτικής του κάρτας.

 Η ατομική εταιρία Ε.ΣΕΠΕΤΑΔΕΛΛΗ και οι συνεργάτες της καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού της τόπου, χωρίς να εγγυώνται ότι οι λειτουργίες του ή των server του, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.

 Σε καμία περίπτωση η εταιρία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (παρούσα ή μέλλουσα, απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, κλπ.),  που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης / χρήστης ή τρίτος, από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και οποιαδήποτε σχέση έχει με την λειτουργία και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου και τη παροχή μέσω αυτού προϊόντων, πληροφοριών ή υπηρεσιών.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα PandoraBox.gr της ατομική εταιρία Ε.ΣΕΠΕΤΑΔΕΛΛΗ αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας των προϊόντων του.

 Προσωπικά δεδομένα

 

Η ατομική εταιρία Ε.ΣΕΠΕΤΑΔΕΛΛΗ και το ηλεκτρονικό κατάστημα PandoraBox.gr ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις, δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών της καθώς και τις συναλλαγές των, εκτός εάν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή εάν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

 Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους, (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, κλπ)  συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία ή διαβίβαση σε υπαλλήλους της εταιρείας  των παραπάνω στοιχείων για τις ανάγκες της συγκεκριμένης συναλλαγής τους με το ηλεκτρονικό κατάστημα PandoraBox.gr. Τα στοιχεία αυτά θα τηρούνται στα αρχεία της εταιρείας και θεωρούνται απόρρητα, ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σ αυτά εφόσον το επιθυμεί.

 Ευθύνες χρηστών

 

Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα PandoraBox.gr της ατομική εταιρία Ε.ΣΕΠΕΤΑΔΕΛΛΗ για δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιοδήποτε περιεχόμενο που:

 1. παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά ή ιδιοκτησιακάδικαιώματα τρίτων
 1. περιέχει ιούς λογισμικού, κώδικες, αρχεία ή προγράμματα τα οποία έχουν σχεδιασθεί με σκοπό την διακοπή ή την πρόκληση βλάβης στο λογισμικό της εταιρείας
 2. συλλέγει  και αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών
 3. παρενοχλεί  τρίτους  με οποιονδήποτε τρόπο
 4. είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου, δείχνει εμπάθεια, ρατσισμό, ή άλλες διακρίσεις.
 5. προκαλεί βλάβη σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.
 6. δεν υπάρχει δικαίωμα μετάδοσης, όπως εμπιστευτικές εργασιακές πληροφορίες, συμφωνίες, κλπ.

Ανήλικοι

 

Σε πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών αυτής.

Νομοθεσία και εφαρμοστέο δίκαιο

 

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ατομική εταιρία Ε.ΣΕΠΕΤΑΔΕΛΛΗ διέπονται από το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από τον νόμο προστασίας των καταναλωτών,  ο οποίος ρυθμίζει θέματα σχετικά με πωλήσεις από απόσταση.

 Κάθε διαφορά η οποία θα προκύψει μεταξύ, του ηλεκτρονικού καταστήματος PandoraBox.gr της ατομική εταιρία Ε.ΣΕΠΕΤΑΔΕΛΛΗ και των χρηστών ή πελατών, θα είναι αρμόδια τα δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο, όσον αφορά την εκτέλεση, εφαρμογή, ερμηνεία, χρήση, παρουσίαση, αντιγραφή της παρούσας ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος PandoraBox.gr ή εξ αφορμής της.

Cookies

 

Ο διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του ιστοχώρου (π.χ. newsletters). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών/σελίδων του ιστοχώρου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης του ιστοχώρου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Εταιρίας είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 «Δεσμοί» (links) προς άλλα sites

 

Ο διαδικτυακός μας τόπος περιέχει παραπομπές μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, των οποίων τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους, η Εταιρεία μας δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους  και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Εταιρεία μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων  και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο

 Οτιδήποτε παρέχεται με τη μορφή διαφήμισης στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του διαδικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

 Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία

 

Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του Διαδικτυακού τόπου λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Δικτύου και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Το Δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Η Εταιρεία μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

 Ασφάλεια των συναλλαγών

 

Το PandoraBox.gr δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Το PandoraBox.gr έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Για να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, το PandoraBox.gr χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer) είναι ο πλέον αξιόπιστος φορέας για την ασφάλεια συναλλαγών μέσω του internet, σε παγκόσμια κλίμακα. Με αυτή την τεχνολογία, κάθε στοιχείο που καταχωρείτε στο site μας κωδικοποιείται πριν βγει online και σε συνέχεια διερευνάτε η αυθεντικότητα του μηνύματος και του server.

Τα SSL βγαίνουν σε κλίμακες, 40-bit και 128-bit. Όσο μεγαλύτερη είναι η κλίμακα, τόσο πιο δύσκολο είναι να παραβιαστεί το κωδικοποιημένο μήνυμα. Εμείς χρησιμοποιούμε SSL 128-bit, το οποίο είναι ένα τρισεκατομμύριο φορές δυνατότερο από τα αντίστοιχα των 40-bit.

Επίσης, το PandoraBox.gr διαθέτει ψηφιακό πιστοποιητικό προστασίας από τη Comodo, Inc., μια διεθνώς αναγνωρισμένη ως ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της παροχής προστασίας συναλλαγών και δεδομένων μέσω internet. Η Comodo, κάθε φορά που εισέρχεστε σε σελίδα που πρόκειται να γίνει συναλλαγή στοιχείων, παρουσιάζει ένα λουκετάκι κάτω δεξιά στην οθόνη σας, που βεβαιώνει οτι η συναλλαγή σας προστατεύεται.

Τέλος, όλες οι συναλλαγές του PandoraBox.gr πραγματοποιούνται με κρυπτογραφημένη σύνδεση στους server της Eurobank, γεγονός που αποτελεί εγγύηση ασφάλειας των συναλλαγών των πελατών μας. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την ασφάλεια των συναλλαγών στο site μας.

 Αναγνώριση Πελάτη 

 

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (Εmail) και ο Κωδικός Χρήστη (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα σας δίνει τη δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Κωδικό Χρήστη (password) όσο συχνά επιθυμείτε και θα σας συνιστούσαμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων κωδικών. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς η UsableWeb, ιδιοκτήτρια του PandoraBox.gr, δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το PandoraBox.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall) 

 

Η πρόσβαση στα συστήματα του PandoraBox.gr ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/επισκέπτες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες.

 Κρυπτογράφηση

 

Από την έναρξη έως τη λήξη της σύνδεσή σας (on-line session) με το ηλεκτρονικό κατάστημα, όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά σας στοιχεία κρυπτογραφούνται με βάση το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL 128-bit. Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κάθε φορά που συνδέεστε με το ηλεκτρονικό κατάστημα, όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή σας και τα συστήματα του PandoraBox.gr κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 128 bits. Δηλαδή, κάθε φορά που στέλνετε πληροφορίες προς το σύστημα, ο browser σας τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού 128 bits και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα. Το σύστημα της UsableWeb αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσή σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα του PandoraBox.gr σας αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

 Αγορά Προϊόντων / Παραγγελίες

 

1. Στα ράφια του ηλεκτρονικού μας καταστήματος μπορείτε να βρείτε προϊόντα όπως προιοντα μοδας και ειδη σπιτιου.
2. Για να διευκολύνουμε την αναζήτηση σας, έχουμε διαιρέσει τα προϊόντα μας σε κεντρικές κατηγορίες. Κάθε κατηγορία έχει και ένα δέντρο υποκατηγοριών, που εμφανίζεται στην δεξιά στήλη της οθόνης σας. Στόχος μας είναι να φτάσετε στο τελικό προϊόν με 3 clicks.
3. Στην περίπτωση που ψάχνετε για κάτι συγκεκριμένο, χρησιμοποιήστε την «αναζήτηση», που θα σας οδηγήσει κατ’ ευθείαν στη συγκεκριμένη επιλογή σας.
4. το PandoraBox.gr κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά παρόλα αυτά δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρ/κά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλίσει, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος.

 

Toggle Globals Profiler (652 ms) SQL (111 queries in 35.06 ms) Templates Errors (0) Close
$_GET = array (
);

$_POST = array (
);

$_COOKIE = array (
);

$_SESSION = array (
 't_npcnt' => 0,
 't_fpcnt' => 0,
);

$_SERVER = array (
 'SERVER_SOFTWARE' => 'LiteSpeed',
 'REQUEST_URI' => '/%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD/',
 'PATH' => '/bin:/usr/bin:/usr/local/bin',
 'HTTP_ACCEPT' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
 'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'x-gzip, gzip, deflate',
 'HTTP_HOST' => 'www.pandorabox.gr',
 'HTTP_USER_AGENT' => 'CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)',
 'DOCUMENT_ROOT' => '/home/pandorabox/public_html',
 'REMOTE_ADDR' => '54.158.219.248',
 'REMOTE_PORT' => '60682',
 'SERVER_ADDR' => '38.107.221.7',
 'SERVER_NAME' => 'www.pandorabox.gr',
 'SERVER_ADMIN' => 'webmaster@pandorabox.gr',
 'SERVER_PORT' => '443',
 'REDIRECT_URL' => '/όροι-χρήσης-συναλλαγών/',
 'HTTPS' => 'on',
 'W3TC_SSL' => '_ssl',
 'W3TC_ENC' => '_gzip',
 'REDIRECT_STATUS' => '200',
 'SSL_PROTOCOL' => 'TLSv1.2',
 'SSL_SESSION_ID' => '7ef265d78595300cce11adcbcb383a437e32a17ad44f95c567dc94cfb5f1050a',
 'SSL_CIPHER' => 'ECDHE-RSA-AES128-SHA256',
 'SSL_CIPHER_USEKEYSIZE' => '128',
 'SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE' => '128',
 'SCRIPT_FILENAME' => '/home/pandorabox/public_html/index.php',
 'QUERY_STRING' => '',
 'SCRIPT_URI' => 'https://www.pandorabox.gr/όροι-χρήσης-συναλλαγών/',
 'SCRIPT_URL' => '/όροι-χρήσης-συναλλαγών/',
 'SCRIPT_NAME' => '/index.php',
 'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.0',
 'REQUEST_METHOD' => 'GET',
 'X-LSCACHE' => 'on',
 'PHP_SELF' => '/index.php',
 'REQUEST_TIME_FLOAT' => '1526901770.7942',
 'REQUEST_TIME' => '1526901770',
 'argv' => 
 array (
 ),
 'argc' => '0',
);

Profiler Started 0.0000 ms 3939 kB
Profiler Stopped 652.0960 ms 22955 kB
0.1631
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'backwpup_cfg_hash' 
LIMIT 1
0.1440
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'uninstall_plugins' 
LIMIT 1
0.1919
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_timeout_jetpack_idc_allowed' 
LIMIT 1
0.1490
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_jetpack_idc_allowed' 
LIMIT 1
0.1330
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'jetpack_sync_error_idc' 
LIMIT 1
0.1290
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'jetpack_edit_links_calypso_redirect' 
LIMIT 1
0.1361
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'PO_disable_compat_notices' 
LIMIT 1
0.2019
SELECT options 
FROM QIq01W_pmxi_imports 
WHERE id = 0
0.1609
SELECT option_name, option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_wpallimport_session_new_'
0.1650
SELECT autoload 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'wc_gateway_ppce_bootstrap_warning_message'
0.1280
SELECT autoload 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'wc_gateway_ppce_prompt_to_connect'
0.1700
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'backwpup_version' 
LIMIT 1
0.1471
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'backwpup_cfg_showadminbar' 
LIMIT 1
0.1512
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'inpsyde-phone-consent-given-BackWPup' 
LIMIT 1
0.6440
SHOW FULL COLUMNS 
FROM `QIq01W_options`
0.8671
UPDATE `QIq01W_options` 

WHERE `option_name` = 'cron'
0.2880
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'woocommerce_lock_down_admin' 
LIMIT 1
0.2649
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'ga_id' 
LIMIT 1
0.1311
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'ga_Dname' 
LIMIT 1
0.1290
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'ga_ST' 
LIMIT 1
0.1290
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'ga_eeT' 
LIMIT 1
0.1290
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'ga_gUser' 
LIMIT 1
0.1299
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'ga_imTh' 
LIMIT 1
0.1581
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'woocommerce_tax_display_cart' 
LIMIT 1
0.1440
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'mailchimp_woocommerce_db_mailchimp_carts' 
LIMIT 1
0.2520
SELECT QIq01W_posts.ID 
FROM QIq01W_posts 
WHERE 1=1 
AND QIq01W_posts.post_type = 'sidebar' 
AND ((QIq01W_posts.post_status = 'publish')) 
ORDER BY QIq01W_posts.post_date DESC 
LIMIT 0, 200
0.1750
SELECT QIq01W_posts.* 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID IN (1616)
0.2110
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (1616) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1559
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_timeout_jetpack_file_data_6.1' 
LIMIT 1
0.2129
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_jetpack_file_data_6.1' 
LIMIT 1
0.1590
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_timeout_wpcom_social_media_icons_widget::is_active' 
LIMIT 1
0.1469
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_wpcom_social_media_icons_widget::is_active' 
LIMIT 1
0.2179
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25 
LIMIT 1
0.1552
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_timeout_doing_cron' 
LIMIT 1
0.1309
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_doing_cron' 
LIMIT 1
0.5970
INSERT INTO `QIq01W_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_doing_cron', '1526901770.9670269489288330078125', 'yes') 
ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)
0.2320
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_site_transient_timeout_PO_delete_missing_posts' 
LIMIT 1
0.1791
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_site_transient_PO_delete_missing_posts' 
LIMIT 1
0.1299
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'active_sitewide_plugins' 
LIMIT 1
0.2329
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'ubermenu_menus' 
LIMIT 1
0.1690
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'woocommerce_thumbnail_image_width' 
LIMIT 1
0.5128
SELECT ID, post_name, post_parent, post_type 
FROM QIq01W_posts 
WHERE post_name IN ('%cf%8c%cf%81%ce%bf%ce%b9-%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd') 
AND post_type IN ('page','attachment')
0.2570
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 1586 
LIMIT 1
0.2420
SELECT QIq01W_posts.* 
FROM QIq01W_posts 
WHERE 1=1 
AND (QIq01W_posts.ID = '1586') 
AND QIq01W_posts.post_type = 'page' 
ORDER BY QIq01W_posts.post_date DESC
0.2041
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (1586) 
ORDER BY meta_id ASC
0.8109
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (1586) 
ORDER BY t.name ASC
0.4480
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') 
AND tr.object_id IN (1586) 
ORDER BY t.name ASC
0.3719
SELECT * 
FROM QIq01W_users 
WHERE ID = '1'
0.4799
SELECT user_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_usermeta 
WHERE user_id IN (1) 
ORDER BY umeta_id ASC
0.3870
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 26 
LIMIT 1
0.1650
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'can_compress_scripts' 
LIMIT 1
0.1471
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_timeout__ubermenu_generated_styles' 
LIMIT 1
0.1290
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient__ubermenu_generated_styles' 
LIMIT 1
0.3889
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 716 
LIMIT 1
0.2630
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (716) 
ORDER BY meta_id ASC
0.4930
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE (post_type = 'page' 
AND post_status = 'publish') 
AND post_parent = 1586 
ORDER BY QIq01W_posts.post_title ASC 
LIMIT 0,1
0.2019
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = 'woocommerce_demo_store' 
LIMIT 1
0.6590
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('featured_item_category') 
AND tr.object_id IN (1586) 
ORDER BY t.name ASC
0.4408
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN QIq01W_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('featured_item_tag') 
AND tr.object_id IN (1586) 
ORDER BY t.name ASC
0.4070
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 28 
LIMIT 1
0.2692
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_ubermenu_menu_item_settings_defaults' 
LIMIT 1
0.2661
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
WHERE t.term_id = 1092
0.2701
SELECT tr.object_id 
FROM QIq01W_term_relationships AS tr 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('nav_menu') 
AND tt.term_id IN ('1092') 
ORDER BY tr.object_id ASC
0.4051
SELECT QIq01W_posts.* 
FROM QIq01W_posts 
WHERE 1=1 
AND QIq01W_posts.ID IN (30364,30365,30366,30367,30373,30384,31044,31045,31046,31049,31050,31051,31052,31053,31054) 
AND QIq01W_posts.post_type = 'nav_menu_item' 
AND ((QIq01W_posts.post_status = 'publish')) 
ORDER BY QIq01W_posts.menu_order ASC
0.7060
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (30366,31050,31052,31051,30365,30373,31049,30364,30384,30367,31053,31054,31046,31044,31045) 
ORDER BY meta_id ASC
1.0190
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND t.term_id IN ( 232,746,238,461,64,213,233,751,239,229,893 ) 
AND tt.count > 0 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.4699
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (232,64,213,233,746,751,461,229,893,238,239) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1540
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_timeout_wc_term_counts' 
LIMIT 1
0.1640
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_wc_term_counts' 
LIMIT 1
0.2139
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
WHERE t.term_id = 226
0.2079
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
WHERE t.term_id = 225
1.1351
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tt.parent = '64' 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.2551
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (65,67,66,632) 
ORDER BY meta_id ASC
1.2872
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tt.parent = '65' 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.4342
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (1023,43,68,150,681,47,679,618,675,622,174,63,664,661,657,178) 
ORDER BY meta_id ASC
1.2240
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tt.parent = '67' 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.3419
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (156,148,154,158,168,139,161,172,183) 
ORDER BY meta_id ASC
1.2119
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tt.parent = '66' 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.2999
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (146,152,1059,170,166,20,819,163,176,181) 
ORDER BY meta_id ASC
1.0259
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tt.parent = '632' 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.2549
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (633) 
ORDER BY meta_id ASC
1.1029
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id LEFT JOIN QIq01W_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id 
AND tm.meta_key = 'order') 
WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') 
AND tt.parent = '213' 
GROUP BY t.term_id 
ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC
0.2301
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (728,214,225,558,711,878) 
ORDER BY meta_id ASC
0.3231
SELECT ID 
FROM QIq01W_posts 
WHERE post_type = 'blocks' 
AND post_name = 'instagram-newsletter'
0.1841
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 1783 
LIMIT 1
0.1609
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_timeout_instagram-a7-pandorabox-gr' 
LIMIT 1
0.1669
SELECT option_value 
FROM QIq01W_options 
WHERE option_name = '_transient_instagram-a7-pandorabox-gr' 
LIMIT 1
0.7231
SELECT t.*, tt.* 
FROM QIq01W_terms AS t 
INNER JOIN QIq01W_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('pwb-brand') 
ORDER BY t.name ASC
0.4108
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_termmeta 
WHERE term_id IN (1018,855,655,651,1100,260,741,1073,525,750,745,143,141,138,860,460,378,237,185,1016) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1409
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25296 
LIMIT 1
0.1919
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (25296) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1791
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25297 
LIMIT 1
0.1860
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (25297) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1781
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 30506 
LIMIT 1
0.1841
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (30506) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1709
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25298 
LIMIT 1
0.1850
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (25298) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1791
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25299 
LIMIT 1
0.1879
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (25299) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1791
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 30505 
LIMIT 1
0.1841
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (30505) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1929
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25300 
LIMIT 1
0.1869
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (25300) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1850
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 25303 
LIMIT 1
0.1850
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (25303) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1891
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 1605 
LIMIT 1
0.2089
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (1605) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1860
SELECT * 
FROM QIq01W_posts 
WHERE ID = 1615 
LIMIT 1
0.2000
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM QIq01W_postmeta 
WHERE post_id IN (1615) 
ORDER BY meta_id ASC
0.4852
SELECT QIq01W_posts.ID 
FROM QIq01W_posts 
INNER JOIN QIq01W_postmeta ON ( QIq01W_posts.ID = QIq01W_postmeta.post_id ) 
INNER JOIN QIq01W_postmeta AS mt1 ON ( QIq01W_posts.ID = mt1.post_id ) 
WHERE 1=1 
AND ( ( QIq01W_postmeta.meta_key = '_sidebar_to_replace' 
AND QIq01W_postmeta.meta_value != '' ) 
AND ( mt1.meta_key = '_condition' 
AND mt1.meta_value IN ('page-template-page-blank','post-1586','page','post-type-page','singular') ) ) 
AND QIq01W_posts.post_type = 'sidebar' 
AND ((QIq01W_posts.post_status = 'publish')) 
GROUP BY QIq01W_posts.ID 
ORDER BY QIq01W_posts.post_date DESC 
LIMIT 0, 200
0.4289
SELECT QIq01W_posts.* 
FROM QIq01W_posts 
WHERE 1=1 
AND QIq01W_posts.ID IN (30364,30365,30366,30367,30373,30384,31044,31045,31046,31049,31050,31051,31052,31053,31054) 
AND QIq01W_posts.post_type = 'nav_menu_item' 
AND ((QIq01W_posts.post_status = 'publish')) 
ORDER BY QIq01W_posts.menu_order ASC
[0] => themes/flatsome/inc/init.php
[1] => themes/flatsome/inc/classes/class-flatsome-default.php
[2] => themes/flatsome/inc/classes/class-flatsome-options.php
[3] => themes/flatsome/inc/classes/class-flatsome-upgrade.php
[4] => themes/flatsome/inc/functions/function-conditionals.php
[5] => themes/flatsome/inc/functions/function-global.php
[6] => themes/flatsome/inc/functions/function-upgrade.php
[7] => themes/flatsome/inc/functions/function-defaults.php
[8] => themes/flatsome/inc/functions/function-setup.php
[9] => themes/flatsome/inc/functions/function-theme-mods.php
[10] => themes/flatsome/inc/functions/function-plugins.php
[11] => themes/flatsome/inc/classes/class-tgm-plugin-activation.php
[12] => themes/flatsome/inc/functions/function-custom-css.php
[13] => themes/flatsome/inc/functions/function-maintenance.php
[14] => themes/flatsome/inc/functions/function-fallbacks.php
[15] => themes/flatsome/inc/functions/function-fonts.php
[16] => themes/flatsome/inc/functions/function-presets.php
[17] => themes/flatsome/inc/helpers/helpers-frontend.php
[18] => themes/flatsome/inc/helpers/helpers-shortcode.php
[19] => themes/flatsome/inc/helpers/helpers-grid.php
[20] => themes/flatsome/inc/helpers/helpers-icons.php
[21] => themes/flatsome/inc/structure/structure-footer.php
[22] => themes/flatsome/inc/structure/structure-header.php
[23] => themes/flatsome/inc/structure/structure-pages.php
[24] => themes/flatsome/inc/structure/structure-posts.php
[25] => themes/flatsome/inc/structure/structure-sidebars.php
[26] => themes/flatsome/inc/structure/structure-portfolio.php
[27] => themes/flatsome/inc/shortcodes/row.php
[28] => themes/flatsome/inc/shortcodes/text_box.php
[29] => themes/flatsome/inc/shortcodes/sections.php
[30] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_slider.php
[31] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_banner.php
[32] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_banner_grid.php
[33] => themes/flatsome/inc/shortcodes/accordion.php
[34] => themes/flatsome/inc/shortcodes/tabs.php
[35] => themes/flatsome/inc/shortcodes/gap.php
[36] => themes/flatsome/inc/shortcodes/featured_box.php
[37] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_sidebar.php
[38] => themes/flatsome/inc/shortcodes/buttons.php
[39] => themes/flatsome/inc/shortcodes/share_follow.php
[40] => themes/flatsome/inc/shortcodes/elements.php
[41] => themes/flatsome/inc/shortcodes/titles_dividers.php
[42] => themes/flatsome/inc/shortcodes/lightbox.php
[43] => themes/flatsome/inc/shortcodes/blog_posts.php
[44] => themes/flatsome/inc/shortcodes/google_maps.php
[45] => themes/flatsome/inc/shortcodes/testimonials.php
[46] => themes/flatsome/inc/shortcodes/team_members.php
[47] => themes/flatsome/inc/shortcodes/messages.php
[48] => themes/flatsome/inc/shortcodes/search.php
[49] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_logo.php
[50] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_image.php
[51] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_image_box.php
[52] => themes/flatsome/inc/shortcodes/price_table.php
[53] => themes/flatsome/inc/shortcodes/scroll_to.php
[54] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_pages.php
[55] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_gallery.php
[56] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_hotspot.php
[57] => themes/flatsome/inc/shortcodes/item_list.php
[58] => themes/flatsome/inc/shortcodes/page_header.php
[59] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_instagram_feed.php
[60] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_countdown/ux-countdown.php
[61] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_video.php
[62] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_nav.php
[63] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_payment_icons.php
[64] => themes/flatsome/inc/shortcodes/portfolio.php
[65] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_products.php
[66] => themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_products_list.php
[67] => themes/flatsome/inc/shortcodes/product_flip.php
[68] => themes/flatsome/inc/shortcodes/product_categories.php
[69] => themes/flatsome/inc/classes/class-wc-product-data-fields.php
[70] => themes/flatsome/inc/woocommerce/structure-wc-product-page-fields.php
[71] => themes/flatsome/inc/woocommerce/structure-wc-global.php
[72] => themes/flatsome/inc/woocommerce/structure-wc-category-page.php
[73] => themes/flatsome/inc/woocommerce/structure-wc-category-page-header.php
[74] => themes/flatsome/inc/woocommerce/structure-wc-product-box.php
[75] => themes/flatsome/inc/woocommerce/structure-wc-helpers.php
[76] => themes/flatsome/inc/woocommerce/structure-wc-checkout.php
[77] => themes/flatsome/inc/woocommerce/structure-wc-cart.php
[78] => themes/flatsome/inc/woocommerce/structure-wc-product-page.php
[79] => themes/flatsome/inc/woocommerce/structure-wc-product-page-header.php
[80] => themes/flatsome/inc/widgets/widget-recent-posts.php
[81] => themes/flatsome/inc/widgets/widget-blocks.php
[82] => themes/flatsome/inc/widgets/widget-upsell.php
[83] => themes/flatsome/inc/post-types/post-type-ux-blocks.php
[84] => themes/flatsome/inc/post-types/post-type-ux-portfolio.php
[85] => themes/flatsome/inc/integrations/integrations.php
[86] => themes/flatsome/inc/integrations/contact-form-7/contact-form-7.php
[87] => themes/flatsome/inc/integrations/ubermenu/flatsome-ubermenu.php
[88] => themes/flatsome/inc/extensions/extensions.php
[89] => themes/flatsome/inc/extensions/flatsome-lazy-load/flatsome-lazy-load.php
[90] => themes/flatsome/inc/extensions/flatsome-live-search/flatsome-live-search.php
[91] => themes/flatsome/inc/extensions/flatsome-wc-quick-view/flatsome-quick-view.php
[92] => themes/flatsome/inc/builder/builder.php
[93] => themes/flatsome/inc/builder/core/ux-builder.php
[94] => themes/flatsome/inc/builder/core/server/helpers/states.php
[95] => themes/flatsome/inc/builder/core/server/helpers/breakpoints.php
[96] => themes/flatsome/inc/builder/core/server/helpers/posts.php
[97] => themes/flatsome/inc/builder/core/server/helpers/elements.php
[98] => themes/flatsome/inc/builder/core/server/helpers/urls.php
[99] => themes/flatsome/inc/builder/core/server/actions/actions.php
[100] => themes/flatsome/inc/builder/core/server/filters/public.php
[101] => themes/flatsome/inc/builder/actions.php
[102] => themes/flatsome/page-blank.php
[103] => themes/flatsome/header.php
[104] => themes/flatsome/template-parts/header/header-wrapper.php
[105] => themes/flatsome/template-parts/header/header-top.php
[106] => themes/flatsome/template-parts/header/partials/element-social.php
[107] => themes/flatsome/template-parts/header/partials/element-wishlist.php
[108] => themes/flatsome/template-parts/header/header-main.php
[109] => themes/flatsome/template-parts/header/partials/element-logo.php
[110] => themes/flatsome/template-parts/header/partials/element-menu-icon.php
[111] => themes/flatsome/template-parts/header/partials/element-search-form.php
[112] => themes/flatsome/woocommerce/product-searchform.php
[113] => themes/flatsome/template-parts/header/partials/element-account.php
[114] => themes/flatsome/template-parts/header/partials/element-cart.php
[115] => themes/flatsome/template-parts/header/partials/element-cart-mobile.php
[116] => themes/flatsome/template-parts/header/header-bottom.php
[117] => themes/flatsome/inc/shortcodes/commons/video.php
[118] => themes/flatsome/inc/shortcodes/commons/border.php
[119] => themes/flatsome/footer.php
[120] => themes/flatsome/template-parts/footer/footer.php
[121] => themes/flatsome/template-parts/footer/footer-absolute.php
[122] => themes/flatsome/template-parts/overlays/overlay-menu.php
[123] => themes/flatsome/template-parts/header/partials/element-account-sidebar.php
No errors found.