Προστασία Δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα Η ατομική εταιρία Ε.ΣΕΠΕΤΑΔΕΛΛΗ και το ηλεκτρονικό κατάστημα PandoraBox.gr ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις, δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών της καθώς και τις συναλλαγές των, εκτός εάν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή εάν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους, (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, κλπ) συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία ή διαβίβαση σε υπαλλήλους της εταιρείας των παραπάνω στοιχείων για τις ανάγκες της συγκεκριμένης συναλλαγής τους με το ηλεκτρονικό κατάστημα PandoraBox.gr. Τα στοιχεία αυτά θα τηρούνται στα αρχεία της εταιρείας και θεωρούνται απόρρητα, ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σ αυτά εφόσον το επιθυμεί.